Today opens blog

原创 2007年09月28日 09:47:00

CSDN开个BLOG.这算是我第三个BLOG了.恩,以后放点正经东西.今天留个纪念吧.

 

 

                                                                                                                   2007年9月28日,10月1日大假前夕留言.

                                                                                                                                                                      jackie ju

 

 

                                  

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

【Android Developer Blog】Android N Developer Preview 2, out today!(13 APRIL 2016)

Android N Developer Preview 2, out today!

How MySQL Opens and Closes Tables

MySQL 5.6 Reference Manual  /  ...  /  How MySQL Opens and Closes Tables 8.4.3.1 How MySQL Op...

opens工具最新的

  • 2014-07-01 21:33
  • 4.02MB
  • 下载

【最短路+模板题】杭电 hdu 2112 HDU Today

/* THE PROGRAM IS MADE BY PYY */ /*----------------------------------------------------------------...

C plus plus Today

  • 2015-11-23 00:01
  • 3.46MB
  • 下载

HDU2112:HDU Today(Dijkstra)

Problem Description 经过锦囊相助,海东集团终于度过了危机,从此,HDU的发展就一直顺风顺水,到了2050年,集团已经相当规模了,据说进入了钱江肉丝经济开发区500强。这时候,XH...

Start Developing iOS Apps Today

  • 2015-10-29 08:32
  • 10.16MB
  • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)