aaaaa

原创 2011年01月24日 18:52:00

aaaaaaaaaaaa

AAAAA

 
 • cbcye
 • cbcye
 • 2007年12月24日 16:56
 • 215

aaaaa

bbbb
 • ydb_3600701
 • ydb_3600701
 • 2007年07月23日 11:59
 • 128

【C】求Sn=a+aa+aaa+aaaa+aaaaa的前5项之和

求Sn=a+aa+aaa+aaaa+aaaaa的前5项之和,其中a是一个数字,例如:2+22+222+2222+22222 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1 #inc...
 • qq_37924645
 • qq_37924645
 • 2017年03月31日 23:50
 • 84

天极网的面试题,大家有时间做做,考的很基础,所有平常要多积累些基础知识

写出下列程序的结果$test="aaaaa";$abc=&$test; unset($test);$test=$abc;echo $test;?>答案:aaaaa$GLOBALS[val1]=5;$v...
 • chb89888404
 • chb89888404
 • 2009年10月24日 17:16
 • 510

【C语言】求 a+aa+aaa+aaaa+aaaaa

#include int main() { int a = 0; int Sn = 0; printf("请输入a:"); scanf("%d", &a); Sn = a + a * 11...
 • wbq1480
 • wbq1480
 • 2016年05月26日 12:23
 • 470

最短的名字 csu-1115

最短的名字  在一个奇怪的村子中,很多人的名字都很长,比如aaaaa, bbb and abababab。 名字这么长,叫全名显然起来很不方便。所以村民之间一般只叫名字...
 • zhu0902150102
 • zhu0902150102
 • 2017年02月21日 23:25
 • 294

求Sn=a+aa+aaa+aaaa+aaaaa的前n项之和,其中a是一个数字,例如:例如:n=5,a=2时:计算:2+22+222+2222+22222

#include #include intmain() {        int a=0,n=0,i=0,num=0,sum=0;        scanf("%d %d",&a,&n); ...
 • Y1730008223CONG
 • Y1730008223CONG
 • 2016年07月25日 19:36
 • 662

一句话的多种写法

 自己放这,txt文件太多了,留着自己用asp一句话php一句话aspx一句话WebAdmin2Y.x.y aaaaa = new WebAdmin2Y.x.y("add6bb58e139be10")...
 • HackCode
 • HackCode
 • 2008年07月23日 22:34
 • 461

iOS 工程命名规则

iOS 工程命名规则
 • alincexiaohao
 • alincexiaohao
 • 2015年02月26日 13:37
 • 1348

AAAAA Curator入门实战(Linux安装)

Apache Curator入门实战 Curator是Netflix公司开源的一个Zookeeper客户端,与Zookeeper提供的原生客户端相比,Curator的抽象层次更高,简化了Zookee...
 • zhousenshan
 • zhousenshan
 • 2016年08月25日 23:49
 • 260
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:aaaaa
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)