css3三维动画菜单上下翻转

原创 2015年07月08日 11:56:38
<!DOCTYPE HTML>
<html lang=zh-cn>
<head>
<meta charset=utf-8>
<title>css3三维动画菜单上下翻转</title>
<style>
*{margin:0px;padding:0px;}
body{background:#b1b1b1;margin:0px;padding:0px;font-size:14px;color:#000;}
.tips{width:980px;margin:0 auto;line-height:24px;padding-top:10px;}
.bredcolor{color:#fff;}
#info {overflow:hidden;}
/* the menu style */
.menuHolder {margin:1px 0 20px 0; text-align:center; position:relative; height:40px; z-index:20; background:#069;
background-image: -moz-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.7), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -webkit-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: -o-linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
background-image: linear-gradient(-90deg, rgba(255, 255, 255, 0.5), rgba(255, 255, 255, 0));
border-radius:8px;
box-shadow:0 15px 10px -8px rgba(0,0,0,0.4);
-moz-perspective: 100px;
-webkit-perspective: 100px;
-o-perspective: 100px;
perspective: 100px;
}
.menuHolder ul.nav li {display:inline-block; display:inline;}
.menuHolder ul.nav {padding:0; margin:0; list-style:none; display:inline-block;
-moz-transform-style: preserve-3d;
-webkit-transform-style: preserve-3d;
-o-transform-style: preserve-3d;
transform-style: preserve-3d;
}
.menuHolder ul.nav li {float:left; display:block; padding:0 4px;}
.menuHolder ul.nav > li {-moz-transform-style: preserve-3d;-webkit-transform-style: preserve-3d;}
.menuHolder ul.nav li a.top-a {display:block; text-decoration:none; margin-top:4px; float:left; height:36px;}
.menuHolder ul.nav li a.top-a b {display:block; padding:0 20px; font:normal 14px/30px arial, sans-serif; color:#fff;}
.menuHolder ul.nav li:hover a.top-a {background:#09c; border-radius:8px 8px 0 0;
-moz-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-webkit-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-o-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.menuHolder ul.nav div {position:absolute; top:40px; left:4px; background:#09c; padding:5px 0 10px 0; 
border-radius:0 0 15px 15px;
box-shadow:0 15px 10px -8px rgba(0,0,0,0.4);
-webkit-transition: 0.5s;
-moz-transition: 0.5s;
-o-transition: 0.5s;
transition: 0.5s;
-moz-transform-origin: 0px 0px;
-moz-transform: rotateX(-80deg);
-webkit-transform-origin: 0px 0px;
-webkit-transform: rotateX(-90deg);
-o-transform-origin: 0px 0px;
-o-transform: rotateX(-90deg);
transform-origin: 0px 0px;
transform: rotateX(-90deg);
-moz-backface-visibility: hidden;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-o-backface-visibility: hidden;
backface-visibility: hidden;
}
.menuHolder ul.nav div.left {left:auto; right:4px;}
.menuHolder ul.nav div ul {padding:10px 0; list-style:none; width:140px; margin:10px 5px 0 5px; float:left; display:inline; text-align:left; background:#fff; border-radius:6px;
-moz-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-webkit-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
-o-box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
box-shadow:inset 0px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.menuHolder ul.nav div ul.colLeft {margin-left:10px;}
.menuHolder ul.nav div ul.colRight {margin-right:10px;}
.menuHolder ul.nav div ul.colSingle {margin-left:10px; margin-right:10px;}
.menuHolder ul.nav div ul li {float:left; border-bottom:1px dotted #09c; margin:0 5px 0 5px; display:inline;}
.menuHolder ul.nav div ul li:last-child {border:0;}
.menuHolder ul.nav div ul li a {display:block; width:105px; text-decoration:none; font:13px/16px arial, sans-serif; color:#069; margin:0; padding:4px 0 4px 15px; background:transparent url("arrow.gif") no-repeat left center;}
.menuHolder ul.nav div ul li a:hover {color:#09c; background:transparent url("arrow.gif") no-repeat 1px center;}
.menuHolder ul.nav div.col1 {width:160px;}
.menuHolder ul.nav div.col2 {width:310px;}
.menuHolder ul.nav div.col3 {width:460px;}
.menuHolder ul.nav li:hover div {
-moz-transform: rotateX(0deg);
-webkit-transform: rotateX(0deg);
-o-transform: rotateX(0deg);
transform: rotateX(0deg);
}


</style>
</head>
<body>
<div><A href="http://www.999jiujiu.com/">http://www.999jiujiu.com/</A></div>
<div class="menuHolder">
<ul class="nav">
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Home</b></a></li>
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Resort</b></a>
<div class="col3">
<ul class="colLeft">
<li><a href="#url">Ski Slopes</a></li>
<li><a href="#url">Night Life</a></li>
<li><a href="#url">Ski Hire Facilities</a></li>
</ul>
<ul class="col">
<li><a href="#url">Snow Hotel</a></li>
<li><a href="#url">Ice Cavern</a></li>
<li><a href="#url">Ski Inn</a></li>
</ul>
<ul class="colRight">
<li><a href="#url">Advanced Skills</a></li>
<li><a href="#url">Beginners Slopes</a></li>
<li><a href="#url">Intermediate Slopes</a></li>
<li><a href="#url">Expert</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Information</b></a>
<div class="col2">
<ul class="colLeft">
<li><a href="#url">Lift Passes</a></li>
<li><a href="#url">Insurance</a></li>
<li><a href="#url">Snow Report</a></li>
<li><a href="#url">Gear Rental</a></li>
</ul>
<ul class="colRight">
<li><a href="#url">Boots</a></li>
<li><a href="#url">Skis</a></li>
<li><a href="#url">Goggles</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Contact</b></a>
<div class="col1">
<ul class="colSingle">
<li><a href="#url">Email</a></li>
<li><a href="#url">Telephone</a></li>
<li><a href="#url">Online Form</a></li>
</ul>
</div>
</li>
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Privacy</b></a></li>
<li><a class="top-a" href="#url"><b>Nearby</b></a>
<div class="col2 left">
<ul class="colLeft">
<li><a href="#url">Where to go</a></li>
<li><a href="#url">What to do</a></li>
<li><a href="#url">Places of interest</a></li>
</ul>
<ul class="colRight">
<li><a href="#url">Snow Hotel</a></li>
<li><a href="#url">The Snowman</a></li>
<li><a href="#url">Ice Cavern</a></li>
<li><a href="#url">Ski Inn</a></li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

如何用css3实现卡片3d翻转翻面

下面我要说的是一个什么效果呢? 例如我们看到的一种人物卡牌,卡牌的前面是人物形象,后面是人物技能。我们今天要做的效果就是卡片的3D翻转翻面。 鼠标放在卡片上面卡片翻面,可以看到反面的文字等,...
 • keji_123
 • keji_123
 • 2017年08月24日 14:04
 • 374

CSS3实现翻转(Flip)效果

DL Mobile
 • u014737974
 • u014737974
 • 2016年03月13日 11:08
 • 1075

纯css3响应式3d翻转菜单

周末快乐哈,今天来看一个纯CSS3实现的3d翻转菜单,3d响应式菜单,希望对大家有所帮助。...
 • whqet
 • whqet
 • 2014年04月19日 22:07
 • 5225

纯CSS3动画之上下翻转

不做多的解释,我们先看效果,然后上代码。 效果如下: 代码如下: *{ padding: 0; margin: 0; } a{ text-decorati...
 • wjnf012
 • wjnf012
 • 2017年11月30日 18:03
 • 70

CSS3实现3D旋转菜单导航

一、效果图 二、代码 制作3D旋转导航 @import url("http://www.w3cplus....
 • lynch0571
 • lynch0571
 • 2015年10月20日 15:45
 • 1652

css3实现的翻转特效及tab切换功能

reserve.html homeinfonew firsthello secondword thirdno say...
 • u013494746
 • u013494746
 • 2014年10月12日 21:41
 • 994

js实现菜单栏上下旋转动画效果

原始图片: 当鼠标放到”首页”上时: div id="menu2" class="menu">                     ul>               ...
 • f10_s
 • f10_s
 • 2013年09月11日 11:02
 • 1902

巧用css3轻松实现箭头上下旋转

巧用css3的transform-origin、transform和transition属性轻松实现箭头上下旋转效果。看代码: 只要css就可以实现,对做前端的来说简直是福...
 • sherryTian
 • sherryTian
 • 2014年01月07日 15:08
 • 5168

css3实现图片3d翻转效果

css3实现图片3d翻转效果,可直接复制粘贴到项目使用
 • yaojxing
 • yaojxing
 • 2017年04月23日 23:22
 • 561

CSS3绘制三角形,并实现翻转效果

首先,如何用CSS3来绘制三角形,下面介绍了四种朝向三角形的写法: CSS样式设计: .triangle { width:0; height:0; overflow:hidden;...
 • had_meno
 • had_meno
 • 2016年10月21日 10:46
 • 1332
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:css3三维动画菜单上下翻转
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)