2004.07.10,Sat - 庸医

原创 2004年07月10日 21:50:00

腿疼,特上校医院就医。
至一楼,问曰:“腿疼,应至何科?”答曰:“至二楼外科。”
奔二楼外科,无人。问一医,医曰:“至住院部二楼。”
奔住院部二楼,告知腿疼,医真乃神医,一眼未看便开药。
廿四元零八角之软膏,倘无效便无颜面对其价格。

gre与sat那个考试的难度大?

verbal部分    SAT     GRE  题目总数:      78     76  总时间:     75min     60min  Section数目: 两长一短      ...
 • u013141630
 • u013141630
 • 2015年06月26日 12:51
 • 860

算法基础 - 2-sat问题

2-SAT问题这个问题其实我们平时早就遇到过,只是从来没有认真的去思考这个问题的解法。这个在我们理解的时候,一般都是按照一个点开始,可以就继续,不可以就停止。例子问题例如我们有10个球,每个球都是编号...
 • chenfs1992
 • chenfs1992
 • 2016年05月30日 22:03
 • 1559

2-SAT问题的解法(uva1146)

SAT:就是一些由布尔值组成的关系的集合。 2-SAT:就是由两个布尔值组成的关系的集合。 2-SAT问题:就是给出一些关系,然后问能不能满足这些所有的关系? 现在比如说有n个国家,每个国家有两...
 • y990041769
 • y990041769
 • 2015年05月17日 11:42
 • 3595

浅谈2—SAT问题

浅谈2—SAT问题 2-SAT: 1  2 - SAT就是2判定性问题,是一种特殊的逻辑判定问题。 2  2 - SAT问题有何特殊性?该如何求解? 3 我们从一道例题来认识2 - S...
 • pi9nc
 • pi9nc
 • 2013年09月20日 16:39
 • 21509

【高级算法】Lasvegas+回溯算法解决3SAT问题(C++实现)

1.SAT问题描述命题逻辑中合取范式 (CNF) 的可满足性问题 (SAT)是当代理论计算机科学的核心问题, 是一典型的NP 完全问题.在定义可满足性问题SAT之前,先引进一些逻辑符号。 一个...
 • zhoubin1992
 • zhoubin1992
 • 2015年06月15日 21:04
 • 1379

2-sat问题,输出方案,几种方法(赵爽的论文染色解法+其完全改进版)浅析 / POJ3683

本文原创于  2014-02-12 09:26。 今复习之用,有新体会,故重新编辑。 2014-02-12 09:26: 2-sat之第二斩!昨天看了半天论文(赵爽的和俉昱的),终于看明白了!好激...
 • u011498819
 • u011498819
 • 2014年05月23日 19:37
 • 1214

【高级算法】模拟退火算法解决3SAT问题(C++实现)

1 SAT问题描述 命题逻辑中合取范式 (CNF) 的可满足性问题 (SAT)是当代理论计算机科学的核心问题, 是一典型的NP 完全问题.在定义可满足性问题SAT之前,先引进一些逻辑符号。 2  模...
 • zhoubin1992
 • zhoubin1992
 • 2015年06月11日 09:59
 • 3533

【高级算法】禁忌搜索算法解决3SAT问题(C++实现)

最近准备,翻出了当年高级算法课程做的题目,禁忌搜索。 吐槽:数学符号如何在编辑器里打出来啊,为了保留符号我直接截图了。 2  禁忌搜索算法 禁忌搜索算法是在局部搜索的过程中引进了贪心选择机制,并利用禁...
 • zhoubin1992
 • zhoubin1992
 • 2015年06月10日 12:59
 • 2271

零基础学sat:SAT备考阶段细化学习方案

(一SAT阅读基础课程  阅读基础课程包含了SAT阅读文章18—25篇,涵盖500—800的SAT的词汇量,文章中长难句大约150—200句、课后我们还要完成文章的生词背诵以及重点长难句的分析,找...
 • u013141616
 • u013141616
 • 2015年05月28日 14:31
 • 213

header下载文件、readfile下载文件

 • A9925
 • A9925
 • 2016年07月01日 08:47
 • 454
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:2004.07.10,Sat - 庸医
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)