10004---CSS颜色代码大全

转载 2015年11月20日 09:39:32FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000
#FFB7DD #FF88C2 #FF44AA  #FF0088  #C10066  #A20055  #8C0044 
#FFCCCC #FF8888 #FF3333  #FF0000  #CC0000  #AA0000  #880000 
#FFC8B4 #FFA488 #FF7744  #FF5511  #E63F00  #C63300  #A42D00 
#FFDDAA #FFBB66 #FFAA33 #FF8800  #EE7700  #CC6600  #BB5500 
#FFEE99 #FFDD55 #FFCC22 #FFBB00  #DDAA00  #AA7700  #886600 
#FFFFBB #FFFF77 #FFFF33 #FFFF00 #EEEE00 #BBBB00 #888800
#EEFFBB #DDFF77 #CCFF33 #BBFF00 #99DD00 #88AA00 #668800
#CCFF99 #BBFF66 #99FF33 #77FF00 #66DD00 #55AA00 #227700
#99FF99 #66FF66 #33FF33 #00FF00 #00DD00 #00AA00 #008800
#BBFFEE #77FFCC #33FFAA #00FF99 #00DD77 #00AA55 #008844
#AAFFEE #77FFEE #33FFDD #00FFCC #00DDAA #00AA88 #008866
#99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF #00DDDD #00AAAA #008888
#CCEEFF #77DDFF #33CCFF #00BBFF #009FCC #0088A8 #007799
#CCDDFF #99BBFF #5599FF #0066FF  #0044BB  #003C9D  #003377 
#CCCCFF #9999FF #5555FF  #0000FF  #0000CC  #0000AA  #000088 
#CCBBFF #9F88FF #7744FF  #5500FF  #4400CC  #2200AA  #220088 
#D1BBFF #B088FF #9955FF  #7700FF  #5500DD  #4400B3  #3A0088 
#E8CCFF #D28EFF #B94FFF  #9900FF  #7700BB  #66009D  #550088 
#F0BBFF #E38EFF #E93EFF  #CC00FF  #A500CC  #7A0099  #660077 
#FFB3FF #FF77FF #FF3EFF  #FF0 0FF  #CC00CC  #990099  #770077 


顏色名稱  代碼 

顏色

maroon  #800000   
darkred  #8B0000   
brown  #A52A2A   
firebrick  #B22222   
crimson  #DC143C   
red  #FF0000   
顏色名稱  代碼 

顏色

mediumvioletred  #C71585   
palevioletred  #D87093   
deeppink  #FF1493   
fuchsia(magenta)  #FF00FF   
hotpink  #FF69B4   
pink  #FFC0CB    
lightpink  #FFB6C1   
mistyrose  #FFE4E1   
lavenderblush  #FFF0F5   

顏色名稱  代碼 

顏色

indigo  #4B0082  
purple  #800080  
darkmagenta  #8B008B   
darkorchid   #9932CC  
blueviolet  #8A2BE2  
darkviolet  #9400D3  
slateblue  #6A5ACD  
mediumpurple  #9370DB  
mediumslateblue  #7B68EE   
mediumorchid  #BA55D3  
violet  #EE82EE  
plum  #DDA0DD  
thistle  #D8BFD8   
lavender  #E6E6FA  

褐~橘~米白

 

顏色名稱  代碼 

顏色

saddlebrown  #8B4513  
sienna  #A0522D   
chocolate  #D2691E  
indianred  #CD5C5C  
rosybrown  #BC8F8F  
lightcorol  #F08080   
salmon  #FA8072  
lightsalmon  #FFA07A  
orangered  #FF4500  
tomato  #FF6347  
coral  #FF7F50  
darkorange  #FF8C00  
sandybrown  #F4A460  
peru  #CD853F  
tan  #D2B48C  
burlywood  #DEB887  
wheat  #F5DEB3   
moccasin  #FFE4B5  
navajowhite  #FFDEAD  
peachpuff  #FFDAB9  
bisque  #FFE4C4  
antuquewhite  #FAEBD7  
papayawhip  #FFEFD5  
cornsilk  #FFF8DC   
oldlace  #FDF5E6  
linen  #FAF0E6  
seashell  #FFF5EE  
snow  #FFFAFA  
floralwhite  #FFFAF0  
ivory  #FFFFF0  
mintcream  #F5FFFA  

金~黃

 

顏色名稱  代碼 

顏色

darkgoldenrod  #B8860B  
goldenrod  #DAA520  
gold  #FFD700  
yellow  #FFFF00  
darkkhaki  #BDB76B  
khaki  #F0E68C  
palegoldenrod  #EEE8AA   
beige  #F5F5DC  
lemonchiffon  #FFFACD  
lightgoldenrodyellow  #FAFAD2  
lightyellow   #FFFFE0  

~黃

 

顏色名稱  代碼 

顏色

darkslategray  #2F4F4F  
darkolivegreen  #556B2F  
olive  #808000  
darkgreen  #006400  
forestgreen  #228B22  
seagreen  #2E8B57   
green(teal)  #008080  
lightseagreen  #20B2AA  
madiumaquamarine  #66CDAA  
mediumseagreen  #3CB371  
darkseagreen  #8FBC8F  
yellowgreen  #9ACD32  
limegreen  #32CD32  
lime  #00FF00  
chartreuse  #7FFF00  
lawngreen  #7CFC00  
greenyellow  #ADFF2F   
mediumspringgreen  #00FA9A  
springgreen  #00FF7F  
lightgreen   #90EE90  
palegreen  #98F898  
aquamarine  #7FFFD4  
honeydew  #F0FFF0  

 

顏色名稱  代碼 

顏色

midnightblue  #191970  
navy  #000080  
darkblue  #00008B  
darkslateblue  #483D8B  
mediumblue  #0000CD  
royalblue  #4169E1  
dodgerblue  #1E90FF  
cornflowerblue  #6495ED  
deepskyblue  #00BFFF  
lightskyblue  #87CEFA  
lightsteelblue  #B0C4DE  
lightblue  #ADD8E6  
steelblue  #4682B4  
darkcyan  #008B8B  
cadetblue  #5F9EA0  
darkturquoise  #00CED1  
mediumturquoise  #48D1CC  
turquoise  #40E0D0  
skyblue  #87CECB  
powderblue  #B0E0E6  
paleturquoise  #AFEEEE  
lightcyan  #E0FFFF  
azure  #F0FFFF  
aliceblue  #F0F8FF  
aqua(cyan)  #00FFFF  

黑~灰~白

 

顏色名稱  代碼 

顏色

black  #000000  
dimgray  #696969  
gray  #808080  
slategray  #708090  
lightslategray  #778899  
dakgray  #A9A9A9  
silver  #C0C0C0  
lightgray  #D3D3D3  
gainsboro  #DCDCDC  
whitesmoke  #F5F5F5  
ghostwhite  #F8F8FF  
white  #FFFFFF 

原文 http://www.cnblogs.com/axing/archive/2011/04/09/CSS.html相关文章推荐

Dojo:主题(theme)切换以及Div蒙板覆盖

Dojo:主题(theme)切换以及Div蒙板覆盖 主题的切换本质上来说即使:1、图片的改变;2、颜色的改变。 以上两点都是可以css控制的,所以在设计之初,就应该把需要被主题控制的css...
 • hsg77
 • hsg77
 • 2014年12月09日 17:42
 • 520

Dojo Chart之常用统计图

Dojo Chart之常用统计图,柱状图、饼状图、线状图、堆积图、区域图等。

CSS 颜色代码大全

FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000 #FFB7DD #FF88C2 ...
 • gameWYD
 • gameWYD
 • 2012年07月23日 15:05
 • 223

css颜色代码大全

css颜色代码大全:(网页设计师和平面设计师常用) 现在给大家献上颜色对照码: FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444...

css颜色代码大全

FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000 #FFB7DD #FF88C2 ...

CSS颜色代码大全

CSS颜色代码大全   FFFFFF#DDDDDD#AAAAAA#888888#666666#444444#000000#FFB7DD#FF88C2#FF44AA #FF0088 #C10066 #A...
 • wskiigu
 • wskiigu
 • 2011年05月20日 17:00
 • 88

CSS颜色代码大全视图参照表!

CSS颜色代码大全视图参照表!  从今天开始本空间将会发布一些百度空间常用的css小技巧,有这个爱好的朋友可以加我好友!我们一起探讨,共创漂亮的百度空间! 下面让我们一起先了解一下CSS中...

css颜色代码大全

 • 2015年10月05日 09:59
 • 334KB
 • 下载

CSS颜色代码大全

 • 2013年03月29日 10:12
 • 216KB
 • 下载

CSS 颜色代码大全 CSS颜色对照表

HTML及CSS常用颜色英文词汇 黑色 银色 灰色 白色 茶色 红色 紫色 紫红 black silver ...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:10004---CSS颜色代码大全
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)