10004---CSS颜色代码大全

转载 2015年11月20日 09:39:32FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444 #000000
#FFB7DD #FF88C2 #FF44AA  #FF0088  #C10066  #A20055  #8C0044 
#FFCCCC #FF8888 #FF3333  #FF0000  #CC0000  #AA0000  #880000 
#FFC8B4 #FFA488 #FF7744  #FF5511  #E63F00  #C63300  #A42D00 
#FFDDAA #FFBB66 #FFAA33 #FF8800  #EE7700  #CC6600  #BB5500 
#FFEE99 #FFDD55 #FFCC22 #FFBB00  #DDAA00  #AA7700  #886600 
#FFFFBB #FFFF77 #FFFF33 #FFFF00 #EEEE00 #BBBB00 #888800
#EEFFBB #DDFF77 #CCFF33 #BBFF00 #99DD00 #88AA00 #668800
#CCFF99 #BBFF66 #99FF33 #77FF00 #66DD00 #55AA00 #227700
#99FF99 #66FF66 #33FF33 #00FF00 #00DD00 #00AA00 #008800
#BBFFEE #77FFCC #33FFAA #00FF99 #00DD77 #00AA55 #008844
#AAFFEE #77FFEE #33FFDD #00FFCC #00DDAA #00AA88 #008866
#99FFFF #66FFFF #33FFFF #00FFFF #00DDDD #00AAAA #008888
#CCEEFF #77DDFF #33CCFF #00BBFF #009FCC #0088A8 #007799
#CCDDFF #99BBFF #5599FF #0066FF  #0044BB  #003C9D  #003377 
#CCCCFF #9999FF #5555FF  #0000FF  #0000CC  #0000AA  #000088 
#CCBBFF #9F88FF #7744FF  #5500FF  #4400CC  #2200AA  #220088 
#D1BBFF #B088FF #9955FF  #7700FF  #5500DD  #4400B3  #3A0088 
#E8CCFF #D28EFF #B94FFF  #9900FF  #7700BB  #66009D  #550088 
#F0BBFF #E38EFF #E93EFF  #CC00FF  #A500CC  #7A0099  #660077 
#FFB3FF #FF77FF #FF3EFF  #FF0 0FF  #CC00CC  #990099  #770077 


顏色名稱  代碼 

顏色

maroon  #800000   
darkred  #8B0000   
brown  #A52A2A   
firebrick  #B22222   
crimson  #DC143C   
red  #FF0000   
顏色名稱  代碼 

顏色

mediumvioletred  #C71585   
palevioletred  #D87093   
deeppink  #FF1493   
fuchsia(magenta)  #FF00FF   
hotpink  #FF69B4   
pink  #FFC0CB    
lightpink  #FFB6C1   
mistyrose  #FFE4E1   
lavenderblush  #FFF0F5   

顏色名稱  代碼 

顏色

indigo  #4B0082  
purple  #800080  
darkmagenta  #8B008B   
darkorchid   #9932CC  
blueviolet  #8A2BE2  
darkviolet  #9400D3  
slateblue  #6A5ACD  
mediumpurple  #9370DB  
mediumslateblue  #7B68EE   
mediumorchid  #BA55D3  
violet  #EE82EE  
plum  #DDA0DD  
thistle  #D8BFD8   
lavender  #E6E6FA  

褐~橘~米白

 

顏色名稱  代碼 

顏色

saddlebrown  #8B4513  
sienna  #A0522D   
chocolate  #D2691E  
indianred  #CD5C5C  
rosybrown  #BC8F8F  
lightcorol  #F08080   
salmon  #FA8072  
lightsalmon  #FFA07A  
orangered  #FF4500  
tomato  #FF6347  
coral  #FF7F50  
darkorange  #FF8C00  
sandybrown  #F4A460  
peru  #CD853F  
tan  #D2B48C  
burlywood  #DEB887  
wheat  #F5DEB3   
moccasin  #FFE4B5  
navajowhite  #FFDEAD  
peachpuff  #FFDAB9  
bisque  #FFE4C4  
antuquewhite  #FAEBD7  
papayawhip  #FFEFD5  
cornsilk  #FFF8DC   
oldlace  #FDF5E6  
linen  #FAF0E6  
seashell  #FFF5EE  
snow  #FFFAFA  
floralwhite  #FFFAF0  
ivory  #FFFFF0  
mintcream  #F5FFFA  

金~黃

 

顏色名稱  代碼 

顏色

darkgoldenrod  #B8860B  
goldenrod  #DAA520  
gold  #FFD700  
yellow  #FFFF00  
darkkhaki  #BDB76B  
khaki  #F0E68C  
palegoldenrod  #EEE8AA   
beige  #F5F5DC  
lemonchiffon  #FFFACD  
lightgoldenrodyellow  #FAFAD2  
lightyellow   #FFFFE0  

~黃

 

顏色名稱  代碼 

顏色

darkslategray  #2F4F4F  
darkolivegreen  #556B2F  
olive  #808000  
darkgreen  #006400  
forestgreen  #228B22  
seagreen  #2E8B57   
green(teal)  #008080  
lightseagreen  #20B2AA  
madiumaquamarine  #66CDAA  
mediumseagreen  #3CB371  
darkseagreen  #8FBC8F  
yellowgreen  #9ACD32  
limegreen  #32CD32  
lime  #00FF00  
chartreuse  #7FFF00  
lawngreen  #7CFC00  
greenyellow  #ADFF2F   
mediumspringgreen  #00FA9A  
springgreen  #00FF7F  
lightgreen   #90EE90  
palegreen  #98F898  
aquamarine  #7FFFD4  
honeydew  #F0FFF0  

 

顏色名稱  代碼 

顏色

midnightblue  #191970  
navy  #000080  
darkblue  #00008B  
darkslateblue  #483D8B  
mediumblue  #0000CD  
royalblue  #4169E1  
dodgerblue  #1E90FF  
cornflowerblue  #6495ED  
deepskyblue  #00BFFF  
lightskyblue  #87CEFA  
lightsteelblue  #B0C4DE  
lightblue  #ADD8E6  
steelblue  #4682B4  
darkcyan  #008B8B  
cadetblue  #5F9EA0  
darkturquoise  #00CED1  
mediumturquoise  #48D1CC  
turquoise  #40E0D0  
skyblue  #87CECB  
powderblue  #B0E0E6  
paleturquoise  #AFEEEE  
lightcyan  #E0FFFF  
azure  #F0FFFF  
aliceblue  #F0F8FF  
aqua(cyan)  #00FFFF  

黑~灰~白

 

顏色名稱  代碼 

顏色

black  #000000  
dimgray  #696969  
gray  #808080  
slategray  #708090  
lightslategray  #778899  
dakgray  #A9A9A9  
silver  #C0C0C0  
lightgray  #D3D3D3  
gainsboro  #DCDCDC  
whitesmoke  #F5F5F5  
ghostwhite  #F8F8FF  
white  #FFFFFF 

原文 http://www.cnblogs.com/axing/archive/2011/04/09/CSS.html颜色代码大全---图形图像

http://tech.163.com/06/0212/17/29PC7H490009158B.html
 • yuelengxin
 • yuelengxin
 • 2006年02月13日 08:12
 • 701

字体颜色代码大全

字体颜色代码大全1 白色 #FFFFFF2 红色 #FF0000 3 绿色 #00FF00 4 蓝色 #0000FF 5 牡丹红 #FF00FF 6 青色 #00FFFF 7 黄色 #FFFF00 8...
 • qqcrazyer
 • qqcrazyer
 • 2006年08月22日 18:22
 • 1072

颜色代码大全

http://www.chinahtml.com/webdesign/6/2006/11643391958720.shtml
 • tommy_lgj
 • tommy_lgj
 • 2006年12月21日 13:09
 • 613

.NET中各种颜色的对照表

.NET中有许多与定义的颜色,如Blue、Black、LightCoral 、  LightGreen 、 LightSalmon。其中许多对于英文不是很好的人来说比较难于一眼看出这是什么颜色。我这里...
 • forestwind
 • forestwind
 • 2005年12月15日 19:15
 • 1401

计算机颜色代码大全

序号 英文代码 中文名称 HEX格式 RGB格式 001 LightPink 浅粉红 ...
 • lidongmao00
 • lidongmao00
 • 2012年07月21日 17:32
 • 8133

前端CSS颜色代码大全

CSS颜色代码大全         FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444...
 • singit
 • singit
 • 2015年10月16日 15:46
 • 5534

二进制颜色代码大全

二进制颜色代码大全,可供大家开发时参考: FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444...
 • binghe_1234
 • binghe_1234
 • 2014年08月31日 10:06
 • 253

css颜色代码大全

css颜色代码大全:(网页设计师和平面设计师常用) 现在给大家献上颜色对照码: FFFFFF #DDDDDD #AAAAAA #888888 #666666 #444444...
 • u012833063
 • u012833063
 • 2013年11月30日 12:45
 • 817

颜色16进制代码大全

颜色16进制代码   #990033 #CC6699 #FF6699 #FF3366 #993366 #CC0066 #CC0033 #FF0066 #FF0033 ..#CC3399.. ...
 • Wkc412487986
 • Wkc412487986
 • 2016年09月09日 16:29
 • 1631

CSS颜色代码大全

CSS颜色代码大全   FFFFFF#DDDDDD#AAAAAA#888888#666666#444444#000000#FFB7DD#FF88C2#FF44AA #FF0088 #C10066 #A...
 • wskiigu
 • wskiigu
 • 2011年05月20日 17:00
 • 111
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:10004---CSS颜色代码大全
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)