bzoj1655 [Usaco2006 Jan] Dollar Dayz 奶牛商店(完全背包+高精)

就为了练练高精。。。

#include <cstdio>
#include <cstring>
int n,m;
inline int max(int x,int y){return x>y?x:y;}
struct bigint{
  int a[50],digit;
  bigint(){memset(a,0,sizeof(a));digit=0;}
  bigint operator +=(bigint x){
    int tot=max(digit,x.digit);
    for(int i=1;i<=tot;++i){
      a[i]+=x.a[i];
      a[i+1]+=a[i]/10;a[i]%=10;
    }
    if(a[tot+1]) digit=tot+1;else digit=tot;
  }
}f[1005];
int main(){
// freopen("a.in","r",stdin);
  scanf("%d%d",&m,&n);
  f[0].a[1]=1;f[0].digit=1;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=i;j<=m;++j)
      f[j]+=f[j-i];
  for(int i=f[m].digit;i>=1;--i) printf("%d",f[m].a[i]);puts("");
  return 0;
}
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页