Shell入门

1、Ubuntu切换默认sh为bash或者dash

      先用命令ls -l /bin/sh看看

      如果要修改默认的sh,可以采用命令 sudo dpkg-reconfigure  dash

       然后选择 

2、 查看版本

     echo $SHELL

      ls -la /bin/sh

      echo $BASH_VERSION


阅读更多
个人分类: Shell
想对作者说点什么? 我来说一句

shell 入门 shell 入门

2010年04月15日 33KB 下载

shell shell练习 shell入门

2011年03月18日 514B 下载

Korn Shell入门脚本

2010年08月24日 331KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Shell入门

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭