BeyondW

碎月

BZOJ1486: [HNOI2009]最小圈

Description Input Output Sample Input 4 5 1 2 5 2 3 5 3 1 5 2 4 3 4 1 3 Sample Output 3.66666667 题解: 01分数规划。。就是用来求两个Σ的比值用的,具体可参见学习

2016-08-19 20:02:00

阅读数 343

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭