bokix的专栏

停下来,思考才是进步的本质

传值还是传引用

碰到了很基本的一个问题,竟然把自己绕进去了,其实,还是基本功的不扎实。   我们都知道,对于一个java方法:       swap(int a, int b){              int temp = a;              a = b;              b...

2009-08-01 14:00:00

阅读数:628

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭