c__dreamer的博客

一个充满梦想的世界

Ajax及封装Ajax详解

    首先说道ajax必须要知道JSON,不会JSON的,请点击。    Ajax        说道ajax到底什么是ajax? ajax是一种创建交互网页应用的一门技术。        ajax的应用场景有:(地图)实时更新,表单验证等等....        ajax的优缺点:      ...

2018-05-25 21:09:54

阅读数 16543

评论数 2

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除