error C2011: 'CDecoder' : 'class' type redefinition

 这是由于类CDecoder的头文件被多个文件包含,导致预编译此头文件多次,解决方法:

   #ifndef    _CDecoder_
   #define   _CDecoder_

   class CDecoder

   {

     .........

   };

   #endif

阅读更多
文章标签: class c
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭