[chnechen的流水帐]盘点2005

又过一年,盘点一下已经过去的2005..<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

掌握

熟练

掌握

使用

频率

网页设计/图像制作

 

 

 

 

Dreamweaver

 

 

经常

Photoshop

 

 

经常

HTML

 

 

经常

 

CSS

 

 

一般

 

程序设计/Web开发

 

 

 

 

ASP

 

 

 

经常

 

办公自动化运用

 

 

 

 

Word

 

 

一般

 

Excel

 

 

经常

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试