bug漂流记

                    手机系统报错引发的惨案        app的开发中,发现app会出现崩溃,进一步发现只有特定的某个机型的某个版本出现这种情况,其他都是正常的,所有我们怀疑手机对系统framework.jar做了什么手脚。通过日志一看,果然如此....... 目录  ...

2018-08-09 20:22:05

阅读数 47

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭