C#之数组的学习

C#之数组:

1.一维

  定义: 数据类型[数组的大小或容量] 变量名

  例: String[6] myarr;

           String[ ] arr = new String[6];

2.二维

  非齐整例:   int[ ][ ] arr = new int[10][ ];

  齐整: int[,] arr = new int[10,10];

简单实现:

1.如何实现用数组手写自己的集合;

2如何求非齐整二维数组的大小;

阅读更多
文章标签: c# string
想对作者说点什么? 我来说一句

C#中的数组 Array数组

2008年10月17日 1KB 下载

C#数组学习

2014年04月16日 860B 下载

C#数组集合pptC#数组集合

2009年04月25日 1.16MB 下载

C# 数组与序列化

2009年04月23日 6KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭