CSDN所给予的

2005年,当时还在上大学,买了一本《程序员》,回去看了半天发现,基本的名词都看不懂。因为自己所学的都是体系结构方面的,搞单片机,嵌入式,所以对纯软件的东西根本就不熟悉。另外,技术之外的,关于市场方面的东西更是毫不关注。所以当时这样一本书对自己来说,就是废纸一本。 后来,工作中,由于大连的IT环...

2012-02-14 13:09:50

阅读数 2231

评论数 2

linux程序崩溃调试技术

Linux 程序崩溃调试技术                                                                      一,起因 在开发android的ril过程中,遇到了rild异常崩溃的现象。该进程直接控制android RIL相关的所有操...

2012-02-13 17:30:57

阅读数 4198

评论数 1

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭