_fay仙女

总结,不断总结。

聚合类型总结——结构体,枚举,联合体

相关知识点如图所示: 结构体重点知识点总结 1、结构体的特殊声明: struct //匿名结构体 { int a; int b; float c; }x; struct { int a; int b; float c; }a[20], *p...

2018-05-30 19:57:33

阅读数 147

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭