JS验证手机号码格式

版权声明:本文为博主原创文章,转载请标明来源于www.lingchenliang.com,谢谢! https://blog.csdn.net/gangwan2433/article/details/50855528

写法一:

<script type="text/javascript">
function checkmobile(){
 var obj = document.getElementById("mobile");
 var reg = new RegExp(/^1\d{10}$/);
 if(!reg.test(obj.value)) alert("手机号格式错误!");
}
</script>

写法二:

<script type="text/javascript">
function checkmobile(){
var obj = document.getElementById("mobile");
if(!/^1\d{10}$/.test(obj.value)) alert("手机号格式错误!");
}
</script>
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页