Spring MVC 怎么封装多条前台数据实体

1.后台Vo实体

2.后台保存方法

3.前台jsp取值

4.前台提交方式可以是同步的也是可以是异步的

5.前台录入的数据:

6.后台断点看传到后台数据

对于下面帖子中说的前台封装成json串的方式,然后传到后台直接解析成对应的数据实体对象或对应的List实体, 我没有尝试,但肯定也是可以的。

 

 

 

 

 

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       
回复次数:10

           

天天爱答题 一大波C币向你袭来
对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

专家问答:Cocos2d-JS开发之旅—从HTML 5到原生手机游戏
对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[2]       丢个板砖[1]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

对我有用[0]       丢个板砖[0]       引用 |       举报 |    
编辑           删除      
      管理       

 

 

 

 

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页