gloryzyf

--技术改变生活,希望能和有情有义的人一起做有意义的事

一致性hash算法 - consistent hashing

这一篇文章很棒,解释的很详细,相比之前转过的一篇文章,有一定精简,资料链接很全,是不错的进一步学习的资料。 ----------------------------------------------------------------------------------------------...

2016-06-02 23:17:33

阅读数 345

评论数 0

二分查找真的有你想象中那么简单吗?

二分查找是查找算法里家喻户晓的算法了,其时间复杂度为O(logn),可是如果真的让你立马拿出笔写一个二分查找的函数出来,你确定你可以比较快的完全写对吗? 我们的目的是从一个已经按从小到大的顺序排序好的数组arr中查找值为value的元素的位置。 大体思路我们应该都很清楚:有三个游标,一...

2016-03-04 10:59:48

阅读数 309

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭