qt4.8.7交叉编译

From: http://zzj.1125.blog.163.com/blog/static/6216194420136755341477/

From: http://blog.csdn.net/sno_guo/article/details/7571264

./configure -prefix /usr/local/Qt-4.8.5-arm \
  -release \
  -shared \
  -fast \
  -opensource \
  -no-3dnow \
  -no-openssl \
  -no-libmng \
  -no-opengl \
  -no-qvfb \
  -no-glib \
  -no-phonon \
  -nomake examples \
  -nomake tools \
  -nomake docs \
  -nomake demos \
  -qt-sql-sqlite \
  -qt-libjpeg \
  -qt-zlib \
  -qt-libpng \
  -xplatform qws/linux-arm-g++ \
  -embedded arm \
  -little-endian -depths 8 \
  -confirm-license 
cat mkspecs/qws/linux-arm-g++/qmake.conf 
#
# qmake configuration for building with arm-linux-g++
#


include(../../common/linux.conf)
include(../../common/gcc-base-unix.conf)
include(../../common/g++-unix.conf)
include(../../common/qws.conf)


# modifications to g++.conf
QMAKE_CC        = arm-linux-gnueabihf-gcc 
QMAKE_CXX        = arm-linux-gnueabihf-g++
QMAKE_LINK       = arm-linux-gnueabihf-g++
QMAKE_LINK_SHLIB    = arm-linux-gnueabihf-g++


# modifications to linux.conf
QMAKE_AR        = arm-linux-gnueabihf-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY      = arm-linux-gnueabihf-objcopy
QMAKE_STRIP       = arm-linux-gnueabihf-strip


load(qt_config)

         hello.cpp源码:
         #include <QApplication>
         #include <QDebug>
         int main(int argc,char *argv[]) 
        {
            qDebug("Hello, welcome to Qt world!");
            return 0;
         }
  
  顺序执行以下操作:
  @1. 执行:qmake -project hello1.cpp
        生成 hello1.pro 工程文件
  @2. 执行:qmake hello1.pro
        生成 Makefile 文件 
  @3. 执行:make
        生成 hello.o, hello 文件 
  

没有更多推荐了,返回首页