jdk8使用maven-javadoc-plugin插件报错的处理

 在jdk8环境下使用maven deploy时,会报javadoc的错误,网络上普遍是使用如下修改方式:

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
  <configuration>
    <additionalparam>-Xdoclint:none</additionalparam>
  </configuration>
</plugin>

或者:

<plugin> 
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId> 
  <version>2.9</version> 
  <executions> 
    <execution> 
      <id>attach-javadocs</id> 
      <goals> 
        <goal>jar</goal> 
      </goals> 
      <configuration> 
        <additionalparam>-Xdoclint:none</additionalparam> 
      </configuration> 
    </execution> 
  </executions> 
</plugin> 

 然而并不起作用。使用如下配置修改即可:

<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
	<configuration>
		<additionalOptions>
			<additionalOption>-Xdoclint:none</additionalOption>
		</additionalOptions>
	</configuration>
	<executions>
		<execution>
			<id>attach-javadocs</id>
			<goals>
				<goal>jar</goal>
			</goals>
		</execution>
	</executions>
</plugin>

 

 • 5
  点赞
 • 3
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 8
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 8

打赏作者

嗨啵

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值