【UML】总结

UML结构      UML是统一建模语言,支持模型化和软件系统开发的图形化语言,为软件开发所有阶段提供模型化和可视化支持,包括需求分析到规格,到构造和配置。       UML核心九种图(搞清楚各个阶段需要什么图很重要!)   四种事物            六种关系          宏观...

2016-11-02 18:24:41

阅读数 695

评论数 9

【UML】活动图中的关系

UML活动图中四种线:

2016-10-30 20:43:49

阅读数 500

评论数 19

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭