WebSocket 是什么原理?为什么可以实现持久连接?

看到知乎大神的回答,嬉笑怒骂皆成文章,扫盲的好教程 -------------------------------------------帅气的分割线--------------------------------------------------------------------------...

2017-09-26 15:55:08

阅读数 194

评论数 0

Spring Boot在不同环境的动态配置

开了个新项目,mvc用的spring boot,优点不少,减少了很多xml的配置,内置tomcat,缺点就是对于我这种半吊子后端小菜来说一些东西太省,没法做到基本业务以外更多的东西以及更灵活的操作。        废话不多说,我搭好了本地环境,写了一部分业务代码,准备在上测试环境,但是资源文件如...

2017-09-11 21:41:16

阅读数 294

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除