golang实现抽象工厂模式

golang 专栏收录该内容
10 篇文章 0 订阅

在项目过程中,遇到某处需要使用工厂模式,因此写了个测试代码进行测试,

 1. 首先定义了interface Worker,其中包含一个接口Work(task *string)
 2. 然后定义创建Worker的interface WorkerCreator,包含一个接口Create() ,返回值为Worker
type Worker interface {
  Work(task *string)
}

type WorkerCreator interface {
  Create() Worker
}

我们假设有一个工种程序员,实现了Work接口,同时定义其构造类,实现Create()接口

type Programmer struct {
}

func (p *Programmer) Work(task *string) {
  fmt.Println("Programmer process", *task)
}

type ProgrammerCreator struct {
}

func (c *ProgrammerCreator) Create() Worker {
  s := new(Programmer)
  return s
}

再设想一种工种农场主:

type Farmer struct {
}

func (f *Farmer) Work(task *string) {
  fmt.Println("Farmer process", *task)
}

type FarmerCreator struct {
}

func (c *FarmerCreator) Create() Worker {
  s := new(Farmer)
  return s
}

编写测试代码

func main() {
  var c WorkerCreator
  c = new(ProgrammerCreator)
  p := c.Create()
  taskProject := "Project"
  p.Work(&taskProject)

  c = new(FarmerCreator)
  f := c.Create()
  taskFarmland := "farmland"
  f.Work(&taskFarmland)
}
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

白日梦想

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值