JS 验证表单不能为空

开发交流QQ群:  173683895   173683895   526474645  人满的请加其它群

JS 验证表单不能为空的简单demo,先看效果图

 

实现代码

<!--index.wxml-->
<form class='form' bindsubmit='formSubmit' bindreset='formReset'>
 <input name='name' value='{{name}}' placeholder='请输入姓名'></input>
 <input name='phone' value='{{phone}}' placeholder='请输入电话'></input>
 <input name='gender' value='{{gender}}' placeholder='请输入性别'></input>
 <input name='age' value='{{age}}' placeholder='请输入年龄'></input>
 <button bindtap="sendMessage" type='primary' formType="submit">提交</button>
</form>

js
 

formSubmit(e) {
  console.log(e)
  var obj = e.detail.value;
  for (var _key in obj) {
   // 方法
   if (obj[_key] == "") {
    wx.showToast({
     title: '请填写完整',
     icon:'none'
    })
    return
   }
  }
  wx.showToast({
   title: '提交成功'
  })
 },

 

 • 0
  点赞
 • 3
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:成长之路 设计师:Amelia_0503 返回首页
评论

打赏作者

a_靖

对你有帮助吗?打赏鼓励一下?

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值