uniapp export 封装函数或api方法及调用

api/index.js
//对象
var myobj =
  {
    'id': 1,
    'fun': function() {
      return "fun";
    },
    'name': 'myObj',
    'fun1': function() {
      return "fun1";
    }
		}

//函数	 
function abc(){
	return "abc";
}
function abc2(){
	return "abc2";
	}

function ab3(){
	return "ab3";
	}


export {abc,abc2,ab3,myobj}

 

//main.js

import {abc,abc2,ab3,myobj} from './api/index'
Vue.prototype.$api={"abc":abc,"abc2":abc2,'myobj':myobj};
//index.vue使用

	console.log(this.$api.myobj.fun());
	console.log(this.$api.myobj.name);
  console.log(this.$api.abc2());

 

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

名称正在更新……

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值