js实现ifram取父窗口URL地址的方法

var url = window.top.document.referrer ;

var  url = document.referrer;

展开阅读全文
©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读