python--简单的计算器

a = int (input("请输入第一个数:"))
b = int (input("请输入第二个数:"))
formula = input("请输入运算符号:")

if formula == "+":
	print(a + b)
elif formula == "-":
	print(a - b)
elif formula == "*":
	print(a * b)
elif formula == "/":
	print(a / b)
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读