JSP EL 表达式取request parameter

前言

  • EL 全名为Expression Language。
  • EL主要的语法结构:${sessionScope.user.age}

EL 表达式取request parameter

URL

http://localhost:8080/myproject/index.jsp?test=123

EL 表达式

${param.test}

request parameter name中带符号.

URL

http://localhost:8080/myproject/index.jsp?queryArticle.subjectId=123

EL 表达式

${param['queryArticle.subjectId']}
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页