linux下改变文件/文件夹所属用户或群组

文件夹:修改成hadoop组的hadoop用户

chown -R hadoop:hadoop /home/hadoop/hadoop


文件:修改成hadoop组的hadoop用户

chown  hadoop:hadoop /home/hadoop/hadoop.tar


阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页