数组相减(ds2=ds-ds1)

int[] ds={1,2,3,4,5,6};
    int i,j=0,k=0;
    int[] ds1={2,4};
    int ds2_lenth=ds.Length-ds1.Length;
    string[] ds2=new string[ds2_lenth];
    for(i=0;i<ds.Length;i++)
    {
     int a=ds[i];
     if(j<ds1.Length)
     {
      int b=ds1[j];
      if(a==b)
      {
       j++;
      }
      else
      {
       int c=i+1;
       ds2[k]=c.ToString();
       k++;
      
      }
     }
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

shishn

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值