QT学习资料推荐

版权声明:本文为博主原创文章,转载请加微信 k352255832,未经允许不得转载! https://blog.csdn.net/super828/article/details/84500850

1.官网下载地址,学任何东西,官网都是最重要的参考资料获取地

https://www.qt.io/

2.QT开源社区

http://www.qter.org/

3.找一些QT开发的小项目,我个人经验,理论后快速实践是学习的好方法

后续边学边分享下

 

 

 

                                              微信搜索“炫色Allen” 或者扫描下面二维码、关注,获取更多干货!

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页