ubuntu用apt安装最新的nodejs,npm

就下面几行

apt-get install nodejs-legacy
apt-get install npm
# 安装n模块
npm install -g n
# 升级nodejs到最新stable版本
n stable
# 升级最新npm
npm install npm@latest -g
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读