C++ STL List的使用

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u012997311/article/details/80344234
#include <iostream>
#include<list>
using namespace std;
#define Type int
list<int> * init()
{
	return new list<int>(); 
}
bool remove(int index,list<int> * listptr)
{
	int i=0;
	bool re=false;
	list<int>::iterator it;
	for(it=listptr->begin();it!=listptr->end();it++)
	{
		i++;
		if(i==index){
			listptr->erase(it); 
			return true;
		}
	} 
	return re;
}
int main(int argc, char** argv)
{
	
	
	list<int>* l=init();
	l->push_back(12345);
	l->push_back(12);
	 remove(2,l);
	 //
   for(list<int>::iterator it=l->begin();it!=l->end();it++)
	{
	  cout<<*it<<endl;
	} 
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试