[vs2013]设置断点无效

①项目属性-c/c++ -常规-设置调试格式-程序数据库(od)

②项目属性-c/c++ -常规 -优化 -已禁用(od)

③ 项目属性-链接器 -调试 -生成调试文件 -是   

④  工具->选项->调试->『要求源文件与原始版本完成匹配』  
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页