vm 软件现在地址加速版

  2019年11月19日最新版:

  For Windows:

  VMware-workstation-full-15.5.1-15018445.exe

  https://download3.vmware.com/sof ... 15.5.1-15018445.exe

  For Linux:

  VMware-Workstation-Full-15.5.1-15018445.x86_64.bundle

  https://download3.vmware.com/sof ... 18445.x86_64.bundle

  2019年10月5日最新版:

  For Windows:

  VMware-workstation-full-15.5.0-14665864:

  https://download3.vmware.com/sof ... 15.5.0-14665864.exe

  For Linux:

  VMware-Workstation-Full-15.5.0-14665864.x86_64:

  https://download3.vmware.com/sof ... 65864.x86_64.bundle

  2019年7月30日最新版:

  For Windows:

  https://download3.vmware.com/sof ... 15.1.0-13591040.exe

  2019年6月19日最新版:

  For Windows:

  VMware-workstation-full-15.0.4-12990004.exe(用迅雷离线下载会快一些)


  下载(目前的最新版——截止到2018.11.28):


  Workstation 15.0.2 Pro for Windows


  Workstation 15.0.2 Pro for Linux


  激活秘钥:

  ZC10K-8EF57-084QZ-VXYXE-ZF2XF

  UF71K-2TW5J-M88QZ-8WMNT-WKUY4

  AZ7MK-44Y1J-H819Z-WMYNC-N7ATF

  CU702-DRD1M-H89GP-JFW5E-YL8X6

  YY5EA-00XDJ-480RP-35QQV-XY8F6

  VA510-23F57-M85PY-7FN7C-MCRG0
发布了190 篇原创文章 · 获赞 55 · 访问量 4万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览