c语言出现了一个问题,导致程序停止正常工作.请关闭该程序,求大神!!c语言出现了一个问题,导致程序停止正常工作,请关闭程序、...

#include

#define ARRAYSIZE 10000

int main()

{

int sort(int a[ARRAYSIZE],int b,int c);

int i;

int date[ARRAYSIZE]={10,20,30,40,50};

int n=5;

for(i=0;i

printf("%d    ",date[i]);

printf("\n");

int addN;

scanf("%d",&addN);

date[ARRAYSIZE]=sort(date,n,addN);//把这里的sort(date[ARRAYSIZE],n,addN)改一下

n=n+1;

for(i=0;i

printf("%d  ",date[i]);

return 0;

}

int sort(int a[ARRAYSIZE],int b,int c){

int x,y,temp;

a[b+1]=c;

b=b+1;

for(x=0;x<=b-1;x++)

{

for(y=0;y

if(a[y]>a[y+1])

{

temp=a[y];

a[y]=a[y=1];

a[y+1]=temp;

}

}

return (a[ARRAYSIZE]);

}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值