proteus8如何画封装_Proteus-元件封装图形(各种封装)

.

页脚

封装名称与图形如下:

DIL04 EL817(

光耦

)

稳压三极管

7805  P1

一、晶体管

TO92/TO226     TO92/18         TO72          TO39/ TO05         TO18         TO1

TO220      TO254         SOT93         TO274        TO273       ELINE      TO247

SOT89        FLIPFET-4    SOT23         UB       SOT223-4

(贴片三极管)

SOT223-3

TO71           TO77                         LCC28               PLCC18/R

SO8          TSSOP8      SO8-1          SO8P          SOT23-6        SO2

TO263                DPAK                SMD1/ SMD2         SMD01      SMD02

DIL14             DIL08         DIRECTFET-MN    DIRECTFET-SJ   DIRECTFET-SH

TO204              TO66                DIRECTFET-MT     DIRECTFET-MQ

DIRECTFET-MZ  DIRECTFET-ST    DIRECTFET-SH   DIRECTFET-MX    DIRECTFET-SQ

SOT223-3    SOT23-3   SOT23-N      SOT23     SOT89-N     EM3   EM3-N   TO236

 • 2
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

weixin_39520880

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值