mysql-connector-java-5.1.12.zip_mysql-connector-java-5.1.43.zip

1

mysql-connector-java-5.1.43\mysql-connector-java-5.1.43-bin.jar

975.6 KB

2017/7/6 21:42:46

2

mysql-connector-java-5.1.43\src\lib\c3p0-0.9.1-pre6.src.zip

589.46 KB

2017/7/6 21:42:46

3

mysql-connector-java-5.1.43\src\lib\c3p0-0.9.1-pre6.jar

518.56 KB

2017/7/6 21:42:46

4

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\ConnectionRegressionTest.java

456.29 KB

2017/7/6 21:42:46

5

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\StatementRegressionTest.java

342.43 KB

2017/7/6 21:42:46

6

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\DatabaseMetaData.java

327.4 KB

2017/7/6 21:42:46

7

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ResultSetImpl.java

280.77 KB

2017/7/6 21:42:46

8

mysql-connector-java-5.1.43\CHANGES

239.53 KB

2017/7/6 21:42:46

9

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\tb2-data.txt.gz

231.93 KB

2017/7/6 21:42:46

10

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\ResultSetRegressionTest.java

213.56 KB

2017/7/6 21:42:46

11

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionImpl.java

212.39 KB

2017/7/6 21:42:46

12

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MysqlIO.java

200.8 KB

2017/7/6 21:42:46

13

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\PreparedStatement.java

193.27 KB

2017/7/6 21:42:46

14

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\MetaDataRegressionTest.java

191.8 KB

2017/7/6 21:42:46

15

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionPropertiesImpl.java

185.21 KB

2017/7/6 21:42:46

16

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MysqlErrorNumbers.java

136.93 KB

2017/7/6 21:42:46

17

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\SyntaxRegressionTest.java

113.76 KB

2017/7/6 21:42:46

18

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ServerPreparedStatement.java

104.62 KB

2017/7/6 21:42:46

19

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\jdbc\FabricMySQLConnectionProxy.java

102.87 KB

2017/7/6 21:42:46

20

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StatementImpl.java

96.9 KB

2017/7/6 21:42:46

21

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\UpdatableResultSet.java

94.35 KB

2017/7/6 21:42:46

22

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StringUtils.java

90.9 KB

2017/7/6 21:42:46

23

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\ConnectionTest.java

89.84 KB

2017/7/6 21:42:46

24

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\jdbc4\StatementRegressionTest.java

89.59 KB

2017/7/6 21:42:46

25

mysql-connector-java-5.1.43\build.xml

89.32 KB

2017/7/6 21:42:46

26

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\CallableStatement.java

86.88 KB

2017/7/6 21:42:46

27

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\ConnectionWrapper.java

85.96 KB

2017/7/6 21:42:46

28

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MultiHostMySQLConnection.java

84.01 KB

2017/7/6 21:42:46

29

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\CallableStatementWrapper.java

81.88 KB

2017/7/6 21:42:46

30

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\SQLError.java

80.85 KB

2017/7/6 21:42:46

31

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\LocalizedErrorMessages.properties

80.6 KB

2017/7/6 21:42:46

32

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\StringUtilsTest.java

77.08 KB

2017/7/6 21:42:46

33

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\DatabaseMetaDataUsingInfoSchema.java

73.31 KB

2017/7/6 21:42:46

34

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\CallableStatementRegressionTest.java

69.5 KB

2017/7/6 21:42:46

35

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\StatementsTest.java

68.92 KB

2017/7/6 21:42:46

36

mysql-connector-java-5.1.43\README.txt

62.17 KB

2017/7/6 21:42:46

37

mysql-connector-java-5.1.43\README

59.97 KB

2017/7/6 21:42:46

38

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\MultiHostConnectionTest.java

59.79 KB

2017/7/6 21:42:46

39

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\CharsetMapping.java

57.8 KB

2017/7/6 21:42:46

40

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\jdbc4\MetaDataRegressionTest.java

57.5 KB

2017/7/6 21:42:46

41

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\jdbc42\StatementsTest.java

54.57 KB

2017/7/6 21:42:46

42

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ResultSetRow.java

50.69 KB

2017/7/6 21:42:46

43

mysql-connector-java-5.1.43\src\lib\jboss-common-jdbc-wrapper.jar

49.01 KB

2017/7/6 21:42:46

44

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\BaseTestCase.java

45.84 KB

2017/7/6 21:42:46

45

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionProperties.java

36.41 KB

2017/7/6 21:42:46

46

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\StringRegressionTest.java

35.37 KB

2017/7/6 21:42:46

47

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\MetadataTest.java

35.23 KB

2017/7/6 21:42:46

48

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\PreparedStatementWrapper.java

35.22 KB

2017/7/6 21:42:46

49

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\JDBC4CallableStatementWrapper.java

34.66 KB

2017/7/6 21:42:46

50

mysql-connector-java-5.1.43\src\lib\jboss-common-jdbc-wrapper-src.jar

34.51 KB

2017/7/6 21:42:46

51

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\LoadBalancedConnectionProxy.java

33.67 KB

2017/7/6 21:42:46

52

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\UtilsRegressionTest.java

33.6 KB

2017/7/6 21:42:46

53

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\NonRegisteringDriver.java

33.38 KB

2017/7/6 21:42:46

54

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Field.java

32.29 KB

2017/7/6 21:42:46

55

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4MysqlSQLXML.java

29.9 KB

2017/7/6 21:42:46

56

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\CharsetTest.java

28.64 KB

2017/7/6 21:42:46

57

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ReplicationConnectionProxy.java

27.66 KB

2017/7/6 21:42:46

58

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\jdbc4\StatementsTest.java

27.44 KB

2017/7/6 21:42:46

59

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\EscapeProcessor.java

25.98 KB

2017/7/6 21:42:46

60

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\StatementWrapper.java

25.89 KB

2017/7/6 21:42:46

61

mysql-connector-java-5.1.43\src\lib\slf4j-api-1.6.1.jar

24.9 KB

2017/7/6 21:42:46

62

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Util.java

24.88 KB

2017/7/6 21:42:46

63

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ExportControlled.java

24 KB

2017/7/6 21:42:46

64

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ResultSetMetaData.java

23.8 KB

2017/7/6 21:42:46

65

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\BufferRow.java

23.38 KB

2017/7/6 21:42:46

66

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\MysqlXAConnection.java

22.99 KB

2017/7/6 21:42:46

67

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\DataSourceRegressionTest.java

22.83 KB

2017/7/6 21:42:46

68

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\BlobFromLocator.java

21.94 KB

2017/7/6 21:42:46

69

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4UpdatableResultSet.java

21.02 KB

2017/7/6 21:42:46

70

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Buffer.java

20.22 KB

2017/7/6 21:42:46

71

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\jdbc42\ResultSetTest.java

19.8 KB

2017/7/6 21:42:46

72

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\TimeUtil.java

19.69 KB

2017/7/6 21:42:46

73

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\FailoverConnectionProxy.java

18.95 KB

2017/7/6 21:42:46

74

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MysqlDefs.java

18.85 KB

2017/7/6 21:42:46

75

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4ResultSet.java

18.33 KB

2017/7/6 21:42:46

76

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MultiHostConnectionProxy.java

18.33 KB

2017/7/6 21:42:46

77

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\UnreliableSocketFactory.java

18.23 KB

2017/7/6 21:42:46

78

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\JDBC4PreparedStatementWrapper.java

18.1 KB

2017/7/6 21:42:46

79

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\MicroPerformanceRegressionTest.java

17.87 KB

2017/7/6 21:42:46

80

mysql-connector-java-5.1.43\COPYING

17.7 KB

2017/7/6 21:42:46

81

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\StressRegressionTest.java

17.57 KB

2017/7/6 21:42:46

82

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\proto\xmlrpc\XmlRpcClient.java

17.05 KB

2017/7/6 21:42:46

83

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\TimeZoneMapping.properties

16.63 KB

2017/7/6 21:42:46

84

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\DateTest.java

15.73 KB

2017/7/6 21:42:46

85

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\XATest.java

15.56 KB

2017/7/6 21:42:46

86

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Connection.java

14.93 KB

2017/7/6 21:42:46

87

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\CallableStatementTest.java

14.87 KB

2017/7/6 21:42:46

88

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\PooledConnectionRegressionTest.java

14.44 KB

2017/7/6 21:42:46

89

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\profiler\ProfilerEvent.java

13.95 KB

2017/7/6 21:42:46

90

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\BlobRegressionTest.java

13.47 KB

2017/7/6 21:42:46

91

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Blob.java

13.44 KB

2017/7/6 21:42:46

92

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\RowDataDynamic.java

13.26 KB

2017/7/6 21:42:46

93

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\jdbc\TestRegressions.java

13.15 KB

2017/7/6 21:42:46

94

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\RowDataCursor.java

13.03 KB

2017/7/6 21:42:46

95

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\perf\LoadStorePerfTest.java

12.73 KB

2017/7/6 21:42:46

96

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\MysqlDataSource.java

11.53 KB

2017/7/6 21:42:46

97

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\JDBC4ConnectionWrapper.java

11.51 KB

2017/7/6 21:42:46

98

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\jdbc4\ConnectionRegressionTest.java

11.37 KB

2017/7/6 21:42:46

99

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\UpdatabilityTest.java

11.1 KB

2017/7/6 21:42:46

100

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Security.java

10.11 KB

2017/7/6 21:42:46

101

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\ResultSetTest.java

9.98 KB

2017/7/6 21:42:46

102

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\util\ServerController.java

9.97 KB

2017/7/6 21:42:46

103

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StandardSocketFactory.java

9.83 KB

2017/7/6 21:42:46

104

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\jdbc\TestHABasics.java

9.75 KB

2017/7/6 21:42:46

105

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4Connection.java

9.72 KB

2017/7/6 21:42:46

106

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\SingleByteCharsetConverter.java

9.36 KB

2017/7/6 21:42:46

107

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\Clob.java

9.22 KB

2017/7/6 21:42:46

108

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ByteArrayRow.java

9.19 KB

2017/7/6 21:42:46

109

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\CompressedInputStream.java

9.19 KB

2017/7/6 21:42:46

110

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ReplicationConnectionGroup.java

8.98 KB

2017/7/6 21:42:46

111

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\JDBC42CallableStatementWrapper.java

8.94 KB

2017/7/6 21:42:46

112

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\BlobTest.java

8.79 KB

2017/7/6 21:42:46

113

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionGroup.java

8.76 KB

2017/7/6 21:42:46

114

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\util\ReadAheadInputStream.java

8.75 KB

2017/7/6 21:42:46

115

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\NumbersRegressionTest.java

8.72 KB

2017/7/6 21:42:46

116

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\jdbc\TestHashSharding.java

8.46 KB

2017/7/6 21:42:46

117

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\proto\xmlrpc\DigestAuthentication.java

8.35 KB

2017/7/6 21:42:46

118

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4CallableStatement.java

8.32 KB

2017/7/6 21:42:46

119

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC42CallableStatement.java

8.32 KB

2017/7/6 21:42:46

120

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\StandardLogger.java

8.27 KB

2017/7/6 21:42:46

121

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\Jdk14Logger.java

8.18 KB

2017/7/6 21:42:46

122

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\authentication\Sha256PasswordPlugin.java

8.18 KB

2017/7/6 21:42:46

123

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\MysqlPooledConnection.java

8.06 KB

2017/7/6 21:42:46

124

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\perf\RetrievalPerfTest.java

8.02 KB

2017/7/6 21:42:46

125

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\util\BaseBugReport.java

8.01 KB

2017/7/6 21:42:46

126

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4DatabaseMetaDataUsingInfoSchema.java

7.97 KB

2017/7/6 21:42:46

127

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\TestShardMapping.java

7.86 KB

2017/7/6 21:42:46

128

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\jdbc\TestFabricMySQLConnectionSharding.java

7.78 KB

2017/7/6 21:42:46

129

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4DatabaseMetaData.java

7.68 KB

2017/7/6 21:42:46

130

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC42UpdatableResultSet.java

7.67 KB

2017/7/6 21:42:46

131

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\DataSourceTest.java

7.65 KB

2017/7/6 21:42:46

132

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ReplicationConnectionGroupManager.java

7.47 KB

2017/7/6 21:42:46

133

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\JDBC4StatementWrapper.java

7.33 KB

2017/7/6 21:42:46

134

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\SocketMetadata.java

7 KB

2017/7/6 21:42:46

135

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ReplicationMySQLConnection.java

6.9 KB

2017/7/6 21:42:46

136

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\xmlrpc\base\Value.java

6.85 KB

2017/7/6 21:42:46

137

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionGroupManager.java

6.78 KB

2017/7/6 21:42:46

138

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\perf\BasePerfTest.java

6.72 KB

2017/7/6 21:42:46

139

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\xmlrpc\base\ResponseParser.java

6.67 KB

2017/7/6 21:42:46

140

mysql-connector-java-5.1.43\src\demo\fabric\EmployeesDataSource.java

6.62 KB

2017/7/6 21:42:46

141

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\SuspendableXAConnection.java

6.57 KB

2017/7/6 21:42:46

142

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\NamedPipeSocketFactory.java

6.57 KB

2017/7/6 21:42:46

143

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\RowData.java

6.57 KB

2017/7/6 21:42:46

144

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\SubqueriesRegressionTest.java

6.48 KB

2017/7/6 21:42:46

145

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\EscapeTokenizer.java

6.46 KB

2017/7/6 21:42:46

146

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ResultSetInternalMethods.java

6.44 KB

2017/7/6 21:42:46

147

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MySQLConnection.java

6.35 KB

2017/7/6 21:42:46

148

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StatementInterceptor.java

6.21 KB

2017/7/6 21:42:46

149

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\AbandonedConnectionCleanupThread.java

6.18 KB

2017/7/6 21:42:46

150

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\EscapeProcessingTest.java

6.18 KB

2017/7/6 21:42:46

151

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\TraversalTest.java

6.15 KB

2017/7/6 21:42:46

152

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\jdbc\FabricMySQLDataSource.java

6.02 KB

2017/7/6 21:42:46

153

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StatementInterceptorV2.java

5.96 KB

2017/7/6 21:42:46

154

mysql-connector-java-5.1.43\src\demo\fabric\EmployeesJdbc.java

5.78 KB

2017/7/6 21:42:46

155

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4ClientInfoProviderSP.java

5.72 KB

2017/7/6 21:42:46

156

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\CharsetRegressionTest.java

5.57 KB

2017/7/6 21:42:46

157

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\MysqlParameterMetadata.java

5.54 KB

2017/7/6 21:42:46

158

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\SequentialBalanceStrategy.java

5.49 KB

2017/7/6 21:42:46

159

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\hibernate\FabricMultiTenantConnectionProvider.java

5.48 KB

2017/7/6 21:42:46

160

mysql-connector-java-5.1.43\src\demo\fabric\HibernateFabric.java

5.39 KB

2017/7/6 21:42:46

161

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4ClientInfoProvider.java

5.39 KB

2017/7/6 21:42:46

162

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\EscapeProcessorRegressionTest.java

5.22 KB

2017/7/6 21:42:46

163

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4ServerPreparedStatement.java

5.19 KB

2017/7/6 21:42:46

164

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\LogUtils.java

5.17 KB

2017/7/6 21:42:46

165

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\UtilsTest.java

5.14 KB

2017/7/6 21:42:46

166

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC42ResultSet.java

5.12 KB

2017/7/6 21:42:46

167

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC42PreparedStatement.java

5.07 KB

2017/7/6 21:42:46

168

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\jdbc\JDBC4FabricMySQLConnectionProxy.java

5.02 KB

2017/7/6 21:42:46

169

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ConnectionLifecycleInterceptor.java

5.01 KB

2017/7/6 21:42:46

170

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\LoadBalancedAutoCommitInterceptor.java

4.97 KB

2017/7/6 21:42:46

171

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\jdbc42\ConnectionTest.java

4.92 KB

2017/7/6 21:42:46

172

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\AuthenticationPlugin.java

4.79 KB

2017/7/6 21:42:46

173

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\util\VersionFSHierarchyMaker.java

4.74 KB

2017/7/6 21:42:46

174

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC42ServerPreparedStatement.java

4.74 KB

2017/7/6 21:42:46

175

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\TestDumpCommands.java

4.72 KB

2017/7/6 21:42:46

176

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\RowDataStatic.java

4.69 KB

2017/7/6 21:42:46

177

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\LogFactory.java

4.67 KB

2017/7/6 21:42:46

178

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\TestXmlRpcCore.java

4.65 KB

2017/7/6 21:42:46

179

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jmx\ReplicationGroupManager.java

4.65 KB

2017/7/6 21:42:46

180

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\proto\xmlrpc\InternalXmlRpcMethodCaller.java

4.61 KB

2017/7/6 21:42:46

181

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\BaseFabricTestCase.java

4.6 KB

2017/7/6 21:42:46

182

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\MysqlDataSourceFactory.java

4.58 KB

2017/7/6 21:42:46

183

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\FabricConnection.java

4.58 KB

2017/7/6 21:42:46

184

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\jdbc2\optional\WrapperBase.java

4.53 KB

2017/7/6 21:42:46

185

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\integration\c3p0\MysqlConnectionTester.java

4.51 KB

2017/7/6 21:42:46

186

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\RandomBalanceStrategy.java

4.5 KB

2017/7/6 21:42:46

187

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\Log.java

4.5 KB

2017/7/6 21:42:46

188

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\ReadOnlyCallableStatementTest.java

4.47 KB

2017/7/6 21:42:46

189

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\fabric\jdbc\FabricMySQLDriver.java

4.43 KB

2017/7/6 21:42:46

190

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4MultiHostMySQLConnection.java

4.37 KB

2017/7/6 21:42:46

191

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4LoadBalancedMySQLConnection.java

4.34 KB

2017/7/6 21:42:46

192

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\JDBC4ReplicationMySQLConnection.java

4.33 KB

2017/7/6 21:42:46

193

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\interceptors\ResultSetScannerInterceptor.java

4.23 KB

2017/7/6 21:42:46

194

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\simple\SplitDBdotNameTest.java

4.08 KB

2017/7/6 21:42:46

195

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\fabric\TestResultSetParser.java

4.06 KB

2017/7/6 21:42:46

196

mysql-connector-java-5.1.43\src\testsuite\regression\jdbc42\ConnectionRegressionTest.java

3.99 KB

2017/7/6 21:42:46

197

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\StandardLoadBalanceExceptionChecker.java

3.96 KB

2017/7/6 21:42:46

198

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\ReflectiveStatementInterceptorAdapter.java

3.89 KB

2017/7/6 21:42:46

199

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\log\NullLogger.java

3.88 KB

2017/7/6 21:42:46

200

mysql-connector-java-5.1.43\src\com\mysql\jdbc\BestResponseTimeBalanceStrategy.java

3.86 KB

2017/7/6 21:42:46

表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
目录 第1篇 求职准备 第1章 应聘软件开发职位前必须知道的那些事 2 1.1 认识职业规划 2 1.1.1 职业规划的意义 2 1.1.2 软件人才的职业规划 3 1.2 应聘过程 4 1.2.1 掌握基本的应聘流程 4 1.2.2 面试资料的准备 5 1.2.3 简历的写法及应注意的问题 5 1.2.4 求职信的写法及应注意的问题 8 1.2.5 面试的准备 9 1.3 面试的方式 10 1.3.1 笔试 10 1.3.2 电话面试 11 1.3.3 面试 12 1.4 小结 13 第2篇 Java基础知识 第2章 Java程序基础( 教学视频:43分钟) 16 2.1 开发和运行环境 16 面试题001 JDK和JRE的区别是什么?它们各自有什么作用 16 面试题002 如何利用JDK编译和运行应用程序 17 面试题003 环境变量CLASSPATH的作用是什么 19 面试题004 如何为Java程序动态的指定类搜索路径 20 2.2 Java语言概述 20 面试题005 Java与C++程序在编译和运行上有什么区别 21 面试题006 什么是JVM及其工作原理 21 面试题007 Java程序为什么无须delete语句进行内存回收 23 2.3 生成、部署和配置 24 面试题008 如何利用命名提示符把Java程序打包成jar文件 24 面试题009 关于Java Web项目的生成、部署和配置问题 26 面试题010 EJB项目的生成和部署问题 27 2.4 小结 28 第3章 Java语法基础( 教学视频:103分钟) 29 3.1 基础类型和语法 29 面试题011 变量及其作用范围 29 面试题012 Java的变量分哪两种大的数据类型 30 面试题013 Java包含哪些基本数据类型及其包装类 32 面试题014 如何理解Java中的装箱和拆箱 33 面试题015 Java的引用和C++的指针有什么区别 34 面试题016 请简述Java中的main()方法 35 面试题017 Java中equal和==的区别是什么 36 面试题018 Java提供了哪几种循环结构?它们各自的特点是什么 38 面试题019 Java中的三元运算符是什么 39 面试题020 Java中的注释有哪些 40 3.2 对象和类型 41 面试题021 类和对象有什么区别 41 面试题022 Java中如何使用继承来重用代码 43 面试题023 简述Java中的多态 44 面试题024 请介绍Java中静态成员的特点 46 面试题025 简述Java派生类中的构造方法如何为父类传递参数 47 面试题026 简述接口和抽象类的区别 48 面试题027 简述一下内部类的实质是什么 50 3.3 包和访问控制 52 面试题028 包应该如何被创建及使用 53 面试题029 说明private、protected、public和default的区别 54 3.4 小结 55 第4章 数据类型及类型转换( 教学视频:63分钟) 56 4.1 整型数据 56 面试题030 int和Integer有什么区别 56 面试题031 int的取值范围 57 面试题032 如何用八进制和十六进制来表示整型数据 58 面试题033 long的取值范围 59 4.2 实型数据 59 面试题034 float和double的取值范围各是多少 59 面试题035 实型与整型的相互转换 60 面试题036 如何用BigDecimal类进行精确运算 61 4.3 布尔型数据 63 面试题037 Java可以用非0来代表true吗 63 面试题038 boolean和它的包装类的区别在哪里 64 4.4 字符型数据 65 面试题039 char的取值范围 65 面试题040 char能否存储汉字 66 面试题041 如何使用转义字符 67 4.5 String型数据 68 面试题042 字符串字面量是否自动生成一个String对象 68 面试题043 字符串对象池的作用是什么 69 面试题044 StringBuffer和StringBuilder存在的作用是什么 71 面试题045 如何输出反转过后的字符串 72 面试题046 如何使用指定的字符集创造String对象 73 4.6 小结 74 第5章 数组和集合的使用( 教学视频:54分钟) 75 5.1 Java的数组 75 面试题047 如何理解数组在Java中作为一个类 75 面试题048 new Object[5]语句是否创建了5个对象 77 面试题049 如何拷贝数组的数据 78 面试题050 二维数组的长度是否固定 79 5.2 集合框架 80 面试题051 什么是集合 80 面试题052 迭代器是什么 81 面试题053 比较器是什么 82 面试题054 Vector与ArrayList的区别 85 面试题055 HashMap和HashTable的区别 86 面试题056 集合使用泛型带来了什么好处 87 面试题057 如何把集合对象里的元素进行排序 88 面试题058 符合什么条件的数据集合可以使用foreach循环 91 5.3 小结 93 第6章 Java图形用户界面( 教学视频:42分钟) 94 6.1 图形用户界面基础 94 面试题059 JFrame的作用是什么?它应该如何使用 94 面试题060 如何创建一个按钮 96 面试题061 如何使用文本输入组件 97 面试题062 如何捕获事件 98 6.2 布局控制 100 面试题063 如何使用BorderLayout布局 100 面试题064 如何使用FlowLayout布局 102 面试题065 如何使用GridLayout布局 103 6.3 事件模型 105 面试题066 Swing事件模型的通用规则是什么 105 面试题067 监听器的适配器的作用是什么 106 6.4 Swing编程应用 108 面试题068 用JButton开发扫雷游戏 108 面试题069 用JTextField和JButton开发计算器程序 112 面试题070 用JTextArea开发俄罗斯方块游戏 115 6.5 小结 122 第3篇 Java高级特性 第7章 输入输出流( 教学视频:37分钟) 124 7.1 File类 124 面试题071 目录和文件操作 124 面试题072 写一个复制文件的程序 125 面试题073 如何使用随机存取文件RandomAccessFile类 127 7.2 Stream类 128 面试题074 字节流的处理方式 128 面试题075 字符流的处理方式 129 7.3 序列化 130 面试题076 什么是序列化 130 面试题077 如何序列化和反序列化一个Java对象 131 7.4 小结 133 第8章 多线程编程( 教学视频:37分钟) 134 8.1 多线程编程的基本概念 134 面试题078 什么是多线程 134 面试题079 解释进程和线程的区别 135 8.2 Java中的多线程编程 136 面试题080 如何让一个类成为线程类 136 面试题081 解释Runnable接口与Thread类的区别 137 面试题082 如何启动一个线程 138 面试题083 如何使用sychronized来让线程同步 139 面试题084 编写一个生产者与消费者模型的多线程例子程序 141 面试题085 如何使用Java的线程池 143 8.3 小结 145 第9章 Java的反射机制( 教学视频:30分钟) 146 9.1 反射基础 146 面试题086 反射的原理是什么 146 面试题087 Class类的含义和作用是什么 147 面试题088 如何操作类的成员变量(Field) 148 面试题089 如何操作类的方法(Method) 150 9.2 反射应用举例 151 面试题090 如何利用反射实例化一个类 151 面试题091 如何利用反射机制来访问一个类的私有成员 152 面试题092 如何利用反射来覆盖数据对象的toString()方法 153 9.3 小结 155 第10章 Java的网络编程( 教学视频:44分钟) 156 10.1 网络编程基础 156 面试题093 TCP/IP协议的理解 156 面试题094 TCP协议的通信特点是什么 157 面试题095 Java的TCP编程模型是什么 158 面试题096 UDP协议的通信特点是什么 160 面试题097 Java的UDP编程模型是什么 161 10.2 Java网络编程举例 163 面试题098 如何创建TCP通信的服务器端的多线程模型 163 面试题099 用TCP通信模型创建一个Web服务器 165 面试题100 用UDP通信模型创建一个即时聊天软件 167 面试题101 如何使用Java访问Web站点 169 10.3 小结 171 第11章 Java对数据库的操作( 教学视频:43分钟) 172 11.1 SQL基础 172 面试题102 什么是SQL 172 面试题103 如何使用SQL检索数据 173 面试题104 如何使用SQL更改数据 175 11.2 JDBC 176 面试题105 JDBC的工作原理是什么 176 面试题106 请简述JDBC操作数据库的编程步骤 178 面试题107 如何使用JDBC的事务 179 面试题108 如何使用JDBC实现数据访问对象层(DAO) 181 面试题109 如何使用连接池技术 185 面试题110 如何使用可滚动的结果集 187 面试题111 如何使用可更新的结果集 189 11.3 JDBC操作各类数据源 190 面试题112 如何使用JDBC操作Oracle数据库 191 面试题113 如何使用JDBC操作MySQL数据库 192 面试题114 如何使用JDBC操作SQL Server数据库 193 面试题115 如何使用JDBC操作Access 195 面试题116 如何使用JDBC操作Excel 196 11.4 小结 197 第4篇 Java EE相关问题 第12章 Web开发相关技术( 教学视频:60分钟) 200 12.1 Servlet与Web容器 200 面试题117 一个Web应用程序应该遵守哪些规范 200 面试题118 什么是Servlet 202 面试题119 Servlet的生命周期是怎样的 203 面试题120 Servlet接口有哪些实现类 205 面试题121 如何在Servlet中获取请求参数的值 206 面试题122 Forward和Redirect的区别 207 面试题123 过滤器的作用和工作原理是什么 210 面试题124 监听器的作用和工作原理是什么 211 12.2 JSP动态语言 214 面试题125 JSP的运行机制是什么 214 面试题126 JSP的内置对象及其用途 215 面试题127 page和request作用范围的区别是什么 218 面试题128 JSP如何使用JavaBean 219 12.3 表达式语言和JSTL 221 面试题129 如何使用迭代标签循环显示数据 221 面试题130 JSTL提供了哪些逻辑判断标签 223 12.4 小结 225 第13章 Struts、Spring和Hibernate组合( 教学视频:109分钟) 227 13.1 MVC和Struts 227 面试题131 什么是MVC设计模式 227 面试题132 如何编写一个MVC的Java Web应用程序 229 面试题133 Struts框架是如何体现MVC模式的 232 面试题134 开发一个Struts应用程序的思路是什么 235 面试题135 Struts提供了哪几类Action 239 13.2 Hibernate 240 面试题136 什么是对象关系映射模型(ORM) 240 面试题137 Hibernate的基本使用思想是什么 242 面试题138 Hibernate的实体存在哪几种状态 244 面试题139 HQL查询语言的使用方法是什么 246 面试题140 如何使用Hibernate进行分页查询 249 面试题141 get()和load()方法的区别是什么 249 面试题142 如何映射一对一关系 250 面试题143 如何映射一对多关系 252 面试题144 如何映射多对多关系 254 面试题145 继承关系的映射策略有哪些 256 13.3 Spring 259 面试题146 依赖注入的方式有哪些 259 面试题147 如何使用Spring的声明式事务 262 面试题148 如何在Web应用程序中整合Struts、Spring和Hibernate 264 13.4 小结 266 第14章 EJB与JPA相关问题( 教学视频:51分钟) 267 14.1 EJB 3.0 267 面试题149 EJB的类型有哪几种 267 面试题150 EJB程序的开发思路和步骤是什么 268 面试题151 无状态会话Bean的生命周期是怎样的 271 面试题152 有状态会话Bean的生命周期是怎样的 274 面试题153 Servlet如何调用EJB 277 面试题154 用EJB发布Web服务的基本思路是什么 279 面试题155 JMS分哪两种开发模式 282 面试题156 如何使用消息驱动Bean进行异步开发 287 14.2 JPA规范 288 面试题157 JPA的使用思路是什么 289 面试题158 无状态会话Bean如何获得和使用EntityManager 291 面试题159 JPA可以在EJB容器以外的地方使用吗? 293 14.3 小结 296 第5篇 算法和设计模式 第15章 Java编程试题( 教学视频:70分钟) 298 15.1 基础编程试题 298 面试题160 打印出100以内的素数 298 面试题161 打印九九乘法口诀表 300 面试题162 打印10000以内的回文数字 301 面试题163 获得任意一个时间的下一天的时间 302 面试题164 50个人围成一圈数到3和3的倍数时出圈, 问剩下的人是谁?在原来的位置是多少 304 面试题165 将某个时间以固定格式转化成字符串 305 面试题166 用Java实现一个冒泡排序算法 306 面试题167 用Java实现一个插入排序算法 308 面试题168 用Java实现一个快速排序算法 309 15.2 高级编程试题 311 面试题169 怎样实现Singleton(单例)模式编程 311 面试题170 怎样实现简单工厂模式编程 313 面试题171 怎样实现工厂方法模式编程 315 面试题172 怎样实现抽象工厂方法模式编程 317 面试题173 怎样实现观察者模式编程 319 面试题174 用Java实现一个链表类 323 15.3 小结 325 第6篇 情商和智商经典面试题 第16章 情商类面试题( 教学视频:48分钟) 328 16.1 应届毕业生问题应答 328 面试题175 你有暑期打工的经历吗?是怎样找到的 328 面试题176 你认为的你第一份工作能干多久 329 面试题177 除了本公司,你还应聘了其他哪些公司呢 329 面试题178 你如何看待公司没有足够的培训课程 330 16.2 常规问题应答 331 面试题179 简要介绍你自己 331 面试题180 你在上一家公司的离职原因是什么 333 面试题181 你了解本公司吗?为什么要选择本公司 334 面试题182 你如何看待加班问题的 335 面试题183 自己的最大优缺点是什么 336 面试题184 你希望的待遇为多少 336 面试题185 你认为团队工作和独自干活哪样效率更高 337 面试题186 如果你所处的团队中,并不是每个成员都承担着 相同的工作量,你会怎样看待 338 面试题187 你怎样为工作任务区分轻重缓急 340 面试题188 如果你完全不同意你上司的某个要求,你怎么处理 341 16.3 小结 342 第17章 智商类面试题( 教学视频:43分钟) 343 17.1 脑筋急转弯 343 面试题189 美国有多少辆汽车 343 面试题190 下水道的盖子为什么是圆形的 344 面试题191 分蛋糕 345 面试题192 你怎样改造和重新设计一个ATM银行自动取款机 346 17.2 逻辑推理 347 面试题193 3盏灯与3个开关 347 面试题194 戴帽子 348 面试题195 海盗分金 349 面试题196 罪犯认罪 350 17.3 计算推理 351 面试题197 倒水问题 351 面试题198 找出轻球 352 面试题199 骗子购物 353 面试题200 烧香问题 354 17.4 小结 354
第1篇 Java开发必备基础 第1章 搭建Java开发环境 1.1 Java的过去、现在和未来 1.1.1 Java的历史 1.1.2 Java的语言特点 1.1.3 Java API简介 1.1.4 Java未来发展 1.2 Java程序设计环境 1.2.1 命令行工具——JDK 6.0 1.2.2 安装工具包JDK 1.2.3 设置JDK环境 1.2.4 集成开发环境安装——MyEclipse 8.5 1.2.5 MyEclipse的一些常用操作 1.3 创建和运行Java程序 1.3.1 手工创建、编译和运行Java程序 1.3.2 在MyEclipse 8.5中创建、运行、调试和管理Java项目 1.4 小结 第2章 Java面向对象编程 2.1 面向对象的一些概念 2.1.1 面向对象涉及的概念 2.1.2 类和对象 2.2 面向对象的一些特性 2.2.1 继承特性 2.2.2 多态特性 2.2.3 封装特性 2.3 Java中实现的面向对象特性 2.3.1 定义类 2.3.2 创建对象 2.3.3 实现继承 2.3.4 实现多态 2.3.5 实现封装 2.4 小结 第3章 Java新特性 3.1 Java的一些简单新特性 3.1.1 静态导入 3.1.2 可变参数函数 3.1.3 增强版for循环 3.1.4 基本数据的拆、装箱操作(autoboxing和unboxing) 3.2 枚举 3.2.1 枚举的实现原理 3.2.2 枚举的简单应用 3.2.3 枚举的高级特性 3.3 反射 3.3.1 反射的基石——Class类 3.3.2 反射的基本应用 3.3.3 反射的高级应用 3.4 标注 3.4.1 标注的简单使用 3.4.2 JDK的内置标注 3.5 泛型 3.5.1 为什么要使用泛型 3.5.2 泛型的一些特性 3.5.3 泛型的通配符 3.6 类加载器 3.6.1 什么是类加载器 3.6.2 什么是类加载器的委派模型 3.6.3 编写一个自己的加载器 3.7 动态代理 3.7.1 什么是代理 3.7.2 动态代理基础类 3.7.3 InvocationHandler接口 3.7.4 动态代理类的设计模式 3.8 小结 第2篇 线程开发 第4章 学生并发接水(线程Thread) 4.1 学生并发接水原理 4.1.1 项目结构框架分析 4.1.2 项目功能业务分析 4.2 不排队形式学生并发接水 4.2.1 水龙头类 4.2.2 学生类 4.2.3 测试类 4.3 学生并发接水的其他形式 4.3.1 “排队接水”水龙头类 4.3.2 “接完水后一起回教室”水龙头类 4.4 知识点扩展——线程的基础知识 4.4.1 为什么要使用线程 4.4.2 多线程程序的编写方式 4.5 小结 第5章 模拟做饭场景(线程的join()方法) 教学视频:7分钟5.1 做饭场景原理 5.1.1 项目结构框架分析 5.1.2 项目功能业务分析 5.2 纷乱的做饭场景 5.2.1 儿子的类 5.2.2 妈妈的类 5.2.3 做饭场景的类 5.2.4 修改后的妈妈类 5.3 知识点扩展——线程的状态 5.3.1 线程的创建状态 5.3.2 线程的暂停状态 5.3.3 线程的结束状态 5.4 小结 第6章 火车站售票系统(线程安全知识) 6.1 火车站售票系统原理 6.1.1 项目结构框架分析 6.1.2 项目功能业务分析 6.2 没有实现线程安全的火车票售票系统 6.2.1 火车票的类 6.2.2 售票台的类 6.2.3 实现线程安全的火车票售票系统 6.3 知识点扩展——线程的同步知识 6.3.1 为什么要使用同步机制 6.3.2 Synchronized的同步块 6.3.3 Synchronized的同步方法 6.3.4 死锁的问题 6.4 小结 第7章 生产者与消费者问题(线程通信知识) 7.1 生产者与消费者原理 7.1.1 项目结构框架分析 7.1.2 项目功能业务分析 7.2 无线程通信的生产者与消费者项目 7.2.1 生产者类 7.2.2 消费者类 7.2.3 储存库类 7.2.4 测试类 7.3 实现线程通信的生产者与消费者项目 7.3.1 生产者和消费者的类 7.3.2 储存库的类 7.4 知识点扩展——线程的通信知识 7.4.1 线程通信的基本知识 7.4.2 线程通信的具体实例 7.5 小结 第8章 关机工具(Timer类+系统命令) 8.1 关机工具原理 8.1.1 项目结构框架分析 8.1.2 项目功能业务分析 8.2 关机工具的实现过程 8.2.1 关机工具的类 8.2.2 关机工具的工具类 8.3 知识点扩展——关机工具项目涉及的知识 8.3.1 Timer和TimerTask类 8.3.2 shutdown命令 8.3.3 通过shutdown命令实现网络远程关机 8.4 小结 第3篇 GUI(图形用户界面)开发 第9章 典型的图形用户界面(各种组件) 9.1 Label和Button的用户界面 9.1.1 分析按钮和面板的用户界面 9.1.2 按钮和面板的用户界面 9.1.3 组件Button和Label的基本知识 9.2 复选框的用户界面 9.2.1 分析复选框的用户界面 9.2.2 按钮和面板的用户界面 9.2.3 组件Checkbox和CheckboxGroup的基本知识 9.3 下拉菜单和列表的用户界面 9.3.1 分析下拉菜单和列表的用户界面 9.3.2 下拉菜单和列表的用户界面 9.3.3 Choice和List组件的基本知识 9.4 输入的用户界面 9.4.1 分析输入的用户界面 9.4.2 输入的用户界面 9.4.3 TextField和TextArea组件的基本知识 9.5 滚动条的用户界面 9.5.1 分析滚动条的用户界面 9.5.2 滚动条的用户界面 9.5.3 滚动组件的基本知识 9.6 菜单的用户界面 9.6.1 分析菜单组件的用户界面 9.6.2 菜单的用户界面 9.6.3 菜单组件的基本知识 9.7 对话框的用户界面 9.7.1 分析对话框和文件对话框的用户界面 9.7.2 对话框的用户界面 9.7.3 Dialog和FileDialog组件的基本知识 9.8 小结 第10章 计算器(布局管理器) 10.1 计算器原理 10.1.1 项目结构框架分析 10.1.2 项目功能业务分析 10.2 计算器的实现过程 10.3 知识点扩展——事件机制的高级知识 10.3.1 为什么需要版面的配置 10.3.2 Java语言中的各种布局管理器 10.4 小结 第11章 秒表(事件+线程) 11.1 秒表原理 11.1.1 项目结构框架分析 11.1.2 项目功能业务分析 11.2 秒表的实现过程 11.2.1 秒表类 11.2.2 测试秒表的类 11.3 知识点扩展——事件机制的基础知识 11.3.1 事件处理机制 11.3.2 Window事件 11.3.3 Mouse事件 11.3.4 Key事件 11.3.5 其他底层事件 11.3.6 事件的高级编写方法 11.4 小结 第12章 捉迷藏游戏(事件) 12.1 捉迷藏游戏原理 12.1.1 项目结构框架分析 12.1.2 项目功能业务分析 12.2 捉迷藏游戏的实现过程 12.2.1 捉迷藏游戏项目的原理 12.2.2 自定义按钮类 12.2.3 测试的类 12.3 知识点扩展——事件机制的高级知识 12.3.1 事件多重应用 12.3.2 事件处理的详细过程 12.4 小结 第13章 鼠标绘直线(绘图+事件) 13.1 鼠标绘直线原理 13.1.1 项目结构框架分析 13.1.2 项目功能业务分析 13.2 鼠标绘直线的实现过程 13.2.1 直线的类 13.2.2 实现窗口类——通过paint()方法 13.2.3 实现窗口类——通过双缓冲技术 13.3 知识点扩展——画图的基础知识 13.3.1 画图的基础知识 13.3.2 各种类型对象的绘制 13.4 小结 第14章 指针时钟项目(Swing组件+时间算法) 14.1 指针时钟原理 14.1.1 项目结构框架分析 14.1.2 项目功能业务分析 14.2 指针时钟的实现过程 14.2.1 指针时钟的界面 14.2.2 绘制指针时钟的类 14.3 知识点扩展——从AWT到Swing的过渡 14.3.1 窗口类JFrame 14.3.2 按钮类JButton和面板类JLabel 14.3.3 单选按钮和复选框组件 14.3.4 选择框组件 14.3.5 输入框组件 14.4 小结 第15章 控制动画项目 (JSlider和Timer组件) 15.1 控制动画原理 15.1.1 项目结构框架分析 15.1.2 项目功能业务分析 15.2 控制动画的实现过程 15.2.1 控制动画的主界面 15.2.2 控制动画的逻辑 15.3 知识点扩展——JSlider和Timer组件的基础知识 15.3.1 使用JSlider组件创建无刻度的滑杆 15.3.2 使用JSlider组件创建带数字刻度的滑杆 15.3.3 使用JSlider组件创建带字符刻度的滑杆 15.3.4 JSlider组件的高级应用 15.3.5 Swing中的多线程 15.3.6 Timer组件的基础知识 15.3.7 Timer组件的应用 15.4 小结 第16章 记事本(对话框组件) 16.1 记事本原理 16.1.1 项目结构框架分析 16.1.2 项目功能业务分析 16.2 记事本的实现过程 16.2.1 实现记事本的界面 16.2.2 实现菜单功能 16.2.3 文件类型的过滤 16.3 记事本的实现过程——字体设置对话框 16.3.1 字体设置对话框——主界面 16.3.2 字体设置对话框——jPanel1组件界面 16.3.3 字体设置对话框——其他组件 16.4 小结 第17章 拼图游戏(GUI综合应用) 17.1 拼图游戏原理 17.1.1 项目结构框架分析 17.1.2 项目功能业务分析 17.1.3 拼图游戏项目的原理 17.2 拼图游戏的实现过程 17.2.1 实现移动功能的按钮类 17.2.2 主面板的类 17.2.3 主窗口的类 17.3 小结 第4篇 文件操作和访问 18.1 文件属性查看器原理 18.1.1 项目结构框架分析 18.1.2 项目功能业务分析 18.2 文件属性查看器项目 18.2.1 实现显示文件信息的自定义窗口 18.2.2 自定义窗口的显示 18.3 知识点扩展——文件的操作和访问 18.3.1 通过FileOp类实现文件创建和删除功能 18.3.2 通过FileDir类实现列举文件和目录的功能 18.3.3 File类提供的属性和方法 18.3.4 文件访问的基本概念 18.3.5 文件的基本访问方式——字节方式 18.3.6 文件的基本访问方式——字符方式 18.3.7 文件的高级访问方式 18.4 小结 第19章 文件内容查看器(GUI+文件访问) 19.1 文件内容查看器原理 19.1.1 项目结构框架分析 19.1.2 项目功能业务分析 19.2 文件内容查看器项目 19.2.1 设计项目的界面——文件内容查看器输入界面 19.2.2 “打开”菜单项的处理方法 19.2.3 单击列表选项的处理方法 19.3 知识点扩展——管道的访问 19.3.1 管道的访问——字节方式 19.3.2 管道的访问——字符方式 19.4 知识点扩展——内存的访问 19.4.1 内存的访问——字节方式 19.4.2 内存的访问——字符和字符串方式 19.5 小结 第20章 日记簿(GUI+文件访问和操作) 20.1 日记簿原理 20.1.1 项目结构框架分析 20.1.2 项目功能业务分析 20.2 日记簿项目 20.2.1 设计项目的界面——日记薄输入界面 20.2.2 “保存”按钮的事件处理 20.2.3 “查看日记”按钮的事件处理 20.2.4 设计项目的界面——日记列表界面 20.2.5 “查看”按钮的事件处理 20.2.6 “删除”按钮的事件处理 20.3 知识点扩展——过滤流的基础知识 20.3.1 过滤流的缓存(Buffering)类 20.3.2 过滤流实现字节和字符相互转换类 20.3.3 过滤流特定数据类型类 20.3.4 过滤流对象序列化类 20.3.5 过滤流打印类 20.4 小结 第21章 查找和替换项目(GUI+字符串处理) 21.1 查找和替换原理 21.1.1 项目结构框架分析 21.1.2 项目功能业务分析 21.2 查找和替换项目——利用AWT组件 21.2.1 设计项目的界面——查找和替换输入界面 21.2.2 各种按钮的事件处理 21.2.3 字符串处理的类 21.3 查找和替换项目——利用Swing组件 21.3.1 设计项目的界面——查找和替换输入界面 21.3.2 各种按钮的事件处理 21.4 小结 第5篇 Applet程序开发 第22章 图像轮显动画项目(显示图像+多线程) 22.1 图像轮显动画原理 22.1.1 项目结构框架分析 22.1.2 项目功能业务分析 22.2 图像轮显动画项目 22.3 知识点扩展——Applet程序的基础知识 22.3.1 Applet程序的执行过程 22.3.2 Applet程序的执行环境 22.3.3 Applet程序的输出 22.3.4 Applet程序的标记 22.3.5 参数的传递 22.3.6 Applet程序的相关方法 22.4 小结 第23章 Applet事件监听项目 (事件处理机制) 23.1 Applet事件监听原理 23.1.1 项目结构框架分析 23.1.2 项目功能业务分析 23.2 Applet事件监听项目 23.2.1 事件监听的类 23.2.2 承载事件监听的页面 23.3 知识点扩展——MyEclipse开发环境对Applet程序的支持 23.3.1 MyEclipse开发环境对Applet项目的支持 23.3.2 MyEclipse开发环境对JAR的支持 23.4 小结 第24章 动画播放项目(音频操作+多线程) 24.1 动画播放原理 24.1.1 项目结构框架分析 24.1.2 项目功能业务分析 24.2 动画播放项目 24.2.1 动画的类 24.2.2 控制动画的类 24.3 知识点扩展——Applet程序的高级知识 24.3.1 音频播放 24.3.2 Applet的上下文对象 24.4 小结 25.1 网络聊天室原理 25.1.1 项目结构框架分析 25.1.2 项目功能业务分析 25.2 网络聊天室的实现过程 25.3 知识点扩展——网络编程和UDP协议 25.3.1 网络编程涉及的基本概念 25.3.2 套接字(Socket)机制 25.3.3 UDP协议类 25.3.4 TCP协议类 25.3.5 TCP协议客户端类 25.4 小结 第26章 FTP服务器客户端 (FtpClient+I/O处理) 26.1 FTP服务器客户端原理 26.1.1 项目结构框架分析 26.1.2 项目功能业务分析 26.2 FTP服务器客户端的实现过程 26.2.1 FTP服务器操作的工具类 26.2.2 实现文件上传的类 26.2.3 实现文件下载的类 26.3 知识点扩展——FtpClient类的相关知识 26.3.1 实现FTP服务器相关操作类 26.3.2 相关JAR包导入问题 26.4 小结 第27章 Web服务器(HTTP协议) 27.1 Web服务器原理 27.1.1 项目结构框架分析 27.1.2 项目功能业务分析 27.2 Web服务器的实现过程 27.2.1 实现与浏览器通信的类 27.2.2 实现Web服务器的类 27.2.3 浏览器所请求的页面 27.3 知识点扩展——HTTP协议知识 27.3.1 HTTP协议原理 27.3.2 实现HTTP协议服务器的原理 27.4 小结 28.1 QQ聊天工具原理 28.1.1 项目结构框架分析 28.1.2 项目功能业务分析 28.2 QQ项目——对象模型的类 28.2.1 信息的类 28.2.2 “用户”的类 28.3 QQ项目——登录功能 28.3.1 QQ服务器界面的设计 28.3.2 QQ服务器后台程序 28.3.3 QQ客户端登录界面的设计 28.3.4 QQ客户端后台程序 28.3.5 成员列表窗口 28.4 QQ项目——聊天功能 28.4.1 服务器端的信息转发 28.4.2 客户端信息的发送和接收 28.4.3 客户端信息转发类 28.5 小结 第7篇 项目案例实战 第29章 人员信息管理项目 (接口设计模式+MySQL数据库) 29.1 人员信息管理原理 29.1.1 项目结构框架分析 29.1.2 项目功能业务分析 29.2 人员信息管理项目前期准备 29.2.1 设计数据库 29.2.2 数据库操作相关类 29.3 人员信息管理项目——DAO层 29.3.1 实现数据连接操作(DAO)的接口 29.3.2 实现数据连接操作(DAO)的实现类 29.3.3 实现数据连接操作(DAO)的代理类 29.3.4 实现数据连接操作(DAO)的工厂类 29.4 人员信息管理项目——服务层和表示层 29.4.1 人员信息管理项目的服务层 29.4.2 人员信息管理项目的表示层 29.4.3 工具类 29.5 人员信息管理项目——代理类测试 29.5.1 测试实现业务功能的各种方法 29.5.2 人员信息管理入口类 29.6 知识点扩展——设计模式的基础知识 29.6.1 工厂设计模式 29.6.2 代理设计模式 29.7 小结 第30章 中国象棋游戏(GUI+游戏规则算法) 30.1 象棋游戏原理 30.1.1 象棋游戏的基本规则 30.1.2 项目结构框架分析 30.1.3 项目功能业务分析 30.2 象棋游戏项目——象棋游戏的主类 30.2.1 实现象棋游戏的主界面 30.2.2 实现象棋游戏中添加棋子的功能 30.2.3 实现象棋游戏中棋子闪烁的功能 30.2.4 处理单击棋子事件 30.2.5 处理单击按钮事件 30.3 象棋游戏项目——规则的内部类 30.3.1 实现卒移动和吃的方法 30.3.2 实现炮、车移动和吃的方法 30.3.3 实现马移动和吃的方法 30.3.4 实现象移动和吃的方法 30.3.5 实现士移动和吃的方法 30.3.6 实现将移动和吃的方法 30.4 小结 第31章 俄罗斯方块游戏网络版(Swing+多线程+网络编程) 31.1 俄罗斯方块游戏项目原理 31.1.1 基本原理 31.1.2 项目结构框架分析 31.1.3 项目功能业务分析 31.2 俄罗斯方块游戏项目——初步设计涉及的对象 31.2.1 正方形类 31.2.2 俄罗斯方块类 31.2.3 俄罗斯方块游戏项目的TOP10分数对象 31.3 俄罗斯方块游戏项目——服务器端和客户端 31.3.1 表示出俄罗斯方块游戏项目的服务器端 31.3.2 表示出俄罗斯方块游戏项目的客户端 31.4 俄罗斯方块游戏项目——游戏主界面 31.4.1 俄罗斯方块游戏的主界面 31.4.2 俄罗斯方块游戏的事件处理类 31.4.3 俄罗斯方块游戏的状态工具栏 31.5 俄罗斯方块游戏项目——其他界面的设计 31.5.1 “关于”面板 31.5.2 连接对方面板 31.5.3 分数报告面板 31.5.4 设置级别面板 31.5.5 警告面板和对话框 31.5.6 游戏结束面板和对话框 31.6 小结 第32章 图书管理系统项目 (GUI+Oracle数据库) 32.1 图书管理系统原理 32.1.1 项目结构框架分析 32.1.2 项目功能业务分析 32.2 图书管理系统项目——图书的操作 32.2.1 实现添加图书功能的类 32.2.2 实现修改图书功能的类 32.2.3 实现浏览图书信息的类 32.2.4 实现删除图书信息的类 32.3 图书管理系统项目——用户的操作 32.3.1 实现添加用户功能的类 32.3.2 实现删除用户功能的类 32.3.3 实现修改用户功能的类 32.3.4 实现用户登录功能的类 32.3.5 实现用户列表功能的类 32.4 图书管理系统项目——出借图书的操作 32.4.1 出借图书操作的类 32.4.2 借书列表方法 32.4.3 修改出借图书信息方法 32.5 图书管理系统项目——归还图书的操作 32.5.1 归还图书类 32.5.2 修改归还图书信息类 32.6 图书管理系统项目——该项目的其他类 32.6.1 主窗口类 32.6.2 数据库操作 32.7 小结
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页