python下面代码的输出是_python面试题之阅读下面的代码,它的输出结果是什么?...

class a(object):

def go(self):

print "go a go!"

def stop(self):

print "stop a stop!"

def pause(self):

raise exception("not implemented")

class b(a):

def go(self):

super(b, self).go()

print "go b go!"

class c(a):

def go(self):

super(c, self).go()

print "go c go!"

def stop(self):

super(c, self).stop()

print "stop c stop!"

class d(b,c):

def go(self):

super(d, self).go()

print "go d go!"

def stop(self):

super(d, self).stop()

print "stop d stop!"

def pause(self):

print "wait d wait!"

class e(b,c): pass

a = a()

b = b()

c = c()

d = d()

e = e()

# 说明下列代码的输出结果

a.go()

b.go()

c.go()

d.go()

e.go()

a.stop()

b.stop()

c.stop()

d.stop()

e.stop()

a.pause()

b.pause()

c.pause()

d.pause()

e.pause()

答案

输出结果以注释的形式表示:

a.go()

# go a go!

b.go()

# go a go!

# go b go!

c.go()

# go a go!

# go c go!

d.go()

# go a go!

# go c go!

# go b go!

# go d go!

e.go()

# go a go!

# go c go!

# go b go!

a.stop()

# stop a stop!

b.stop()

# stop a stop!

c.stop()

# stop a stop!

# stop c stop!

d.stop()

# stop a stop!

# stop c stop!

# stop d stop!

e.stop()

# stop a stop!

a.pause()

# ... exception: not implemented

b.pause()

# ... exception: not implemented

c.pause()

# ... exception: not implemented

d.pause()

# wait d wait!

e.pause()

# ...exception: not implemented

为什么提这个问题?

因为面向对象的编程真的真的很重要。不骗你。答对这道问题说明你理解了继承和python中super函数的用法。

本文首发于python黑洞网,博客园同步跟新

希望与广大网友互动??

点此进行留言吧!

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

weixin_39895881

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值