unity 找到父物体下的子物体

     GameObject obj = GameObject.Find("Image Bg");
        //首先找到父物体
        GameObject zhen = obj.transform.Find("zhen").gameObject;
        //然后找到父物体下的子物体
展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值