html中pt与px的转换,关于网页中pt和px的单位换算!

关于pt和px的换算!

px:说明:

相对长度单位。像素(Pixel)。

像素是相对于显示器屏幕分辨率而言的。

譬如,

WONDOWS的用户所使用的分辨率一般是96像素/英寸。

而MAC的用户所使用的分辨率一般是72像素/英寸。

pt:说明:

绝对长度单位。点(Point)。

1in = 2.54cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc

Points    Pixels    Ems   Percent

6pt     8px     0.5em    50%

7pt     9px     0.55em   55%

7.5pt   10px    0.625em  62.5%

8pt     11px    0.7em    70%

9pt     12px    0.75em   75%

10pt    13px    0.8em    80%

10.5pt  14px    0.875em  87.5%

11pt    15px    0.95em   95%

12pt    16px    1em      100%

13pt    17px    1.05em   105%

13.5pt  18px    1.125em  112.5%

14pt    19px    1.2em    120%

14.5pt  20px    1.25em   125%

15pt    21px    1.3em    130%

16pt    22px    1.4em    140%

17pt    23px    1.45em   145%

18pt    24px    1.5em    150%

20pt    26px    1.6em    160%

22pt    29px    1.8em    180%

24pt    32px    2em      200%

26pt    35px    2.2em    220%

27pt    36px    2.25em   225%

28pt    37px    2.3em    230%

29pt    38px    2.35em   235%

30pt    40px    2.45em   245%

32pt    42px    2.55em   255%

34pt    45px    2.75em   275%

36pt    48px    3em      300%

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值