matlab simulink编程实例,MATLAB-SIMULINK建模与仿真实例精讲-张德丰(程序)

【实例简介】

MATLAB-SIMULINK建模与仿真实例精讲-张德丰(程序)

包含对应教材所有模拟仿真实例程序,共9章

【实例截图】

【核心代码】

MATLAB-SIMULINK建模与仿真实例精讲-张德丰(程序)

└── MATLAB-SIMULINK建模与仿真实例精讲-张德丰(程序)

├── 第1章

│   ├── li1_19.m

│   ├── li1_20.m

│   └── li1_21.m

├── 第2章

│   ├── comp4.m

│   ├── li2_1.m

│   ├── li2_21.m

│   ├── li2_22.m

│   ├── li2_23.m

│   ├── li2_27.m

│   ├── li2_2.m

│   ├── li2_3.m

│   ├── li2_4.m

│   ├── li2_5.m

│   ├── testvar1.m

│   ├── xrandpA.m

│   ├── xrandpB.m

│   └── xstrto.m

├── 第4章

│   ├── li4_2.m

│   ├── sfuntmpl2.m

│   ├── sfuntmpl.m

│   ├── xiuMli4_3.m

│   ├── xiuMli4_4.m

│   ├── xiuMli4_5.m

│   ├── xiuMli4_6.m

│   ├── xiuMli4_7.m

│   └── xiuMli4_8.m

├── 第5章

│   ├── li5_10.asv

│   ├── li5_10.m

│   ├── li5_11.m

│   ├── li5_12.m

│   ├── li5_13.m

│   ├── li5_14.m

│   ├── li5_15.m

│   ├── li5_6.m

│   └── xiumg.m

├── 第7章

│   ├── li7_10.m

│   ├── li7_11.m

│   ├── li7_14.m

│   ├── li7_18.m

│   ├── li7_19.m

│   ├── li7_1.m

│   ├── li7_20.m

│   ├── li7_21.m

│   ├── li7_28.m

│   ├── li7_29.m

│   ├── li7_2.m

│   ├── li7_30.m

│   ├── li7_31.m

│   ├── li7_32.m

│   ├── li7_33.m

│   ├── li7_34.m

│   ├── li7_39.m

│   ├── li7_5.m

│   ├── li7_6.m

│   ├── li7_7.m

│   └── li7_8.m

├── 第8章

│   ├── li8_10.m

│   ├── li8_11.m

│   ├── li8_1.m

│   ├── li8_2.m

│   ├── li8_3.m

│   └── li8_6.m

└── 第9章

├── ampower.m

├── fftseq.m

├── li9_10.m

├── li9_11.m

├── li9_12.m

├── li9_13.m

├── li9_1.m

├── li9_2.m

├── li9_3.m

├── li9_5.m

├── li9_6.m

├── li9_7.m

├── li9_8.m

└── li9_9.m

8 directories, 76 files

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值