xcbeyond|疯狂源自梦想,技术成就辉煌

不为别的,只为学习……

Linux下安装软件命令详解

----------------------------------------------------------------        或许你对于linux还不够了解,但是一旦你步入公司后,你就会发现linux是无处不在,好多东西都是基于于其它服务器(Linux,HP……)相连接来操作一系...

2013-02-24 15:38:55

阅读数 12225

评论数 6

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除