BlueKitty的博客

以微观之处证宏观 , 借他人之事鉴己身 .

Java调用浏览器打开指定页面的5种方法(最全)

package com.xbz; import java.awt.*; import java.lang.reflect.Method; import java.net.URI; import java.util.Map; /** * @title java调用浏览器打开指定页面 * @...

2018-07-17 11:21:14

阅读数 6038

评论数 0

批处理BAT命令创建日期文件夹

每天工作的内容可以按照日期分档存放 , 如以下结构|: 2018    |: 2018-04        |: 18-04-24        |: 18-04-23    |: 2018-03但这样枯燥无味的工作如果每天手动创建的话那就太浪费时间了,  SO , 干脆用几行BAT命令来写一个吧...

2018-04-24 20:54:16

阅读数 2417

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭