Too many input arguments.

for循环后,缺少end结尾。。。

                                                  习惯了c/c++的人。。。。

阅读更多
文章标签: input
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭