QByteArray的构造 一定要有size(),否则数据不全

QByteArray(    m_spLoginQrResp->qrinfo().c_str(),     m_spLoginQrResp->qrinfo().size()   )
阅读更多
个人分类: QByteArray
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭