java自定义http请求

原创 2016年05月31日 23:12:28

HttpResponser.java

package com.cg.scoket.httpscodket;
import java.util.Vector;
 
/**
 * 响应对象
 */
public class HttpResponser {
 
	String urlString;
 
	int defaultPort;
 
	String file;
 
	String host;
 
	String path;
 
	int port;
 
	String protocol;
 
	String query;
 
	String ref;
 
	String userInfo;
 
	String contentEncoding;
 
	String content;
 
	String contentType;
 
	int code;
 
	String message;
 
	String method;
 
	int connectTimeout;
 
	int readTimeout;
 
	Vector<String> contentCollection;
 
	public String getContent() {
		return content;
	}
 
	public String getContentType() {
		return contentType;
	}
 
	public int getCode() {
		return code;
	}
 
	public String getMessage() {
		return message;
	}
 
	public Vector<String> getContentCollection() {
		return contentCollection;
	}
 
	public String getContentEncoding() {
		return contentEncoding;
	}
 
	public String getMethod() {
		return method;
	}
 
	public int getConnectTimeout() {
		return connectTimeout;
	}
 
	public int getReadTimeout() {
		return readTimeout;
	}
 
	public String getUrlString() {
		return urlString;
	}
 
	public int getDefaultPort() {
		return defaultPort;
	}
 
	public String getFile() {
		return file;
	}
 
	public String getHost() {
		return host;
	}
 
	public String getPath() {
		return path;
	}
 
	public int getPort() {
		return port;
	}
 
	public String getProtocol() {
		return protocol;
	}
 
	public String getQuery() {
		return query;
	}
 
	public String getRef() {
		return ref;
	}
 
	public String getUserInfo() {
		return userInfo;
	}
 
}

	  			
HttpUtils.java

package com.cg.scoket.httpscodket; 
   
  import java.io.BufferedReader; 
  import java.io.ByteArrayOutputStream; 
  import java.io.IOException; 
  import java.io.InputStream; 
  import java.io.InputStreamReader; 
  import java.io.OutputStream; 
  import java.net.HttpURLConnection; 
  import java.net.InetAddress; 
  import java.net.Socket; 
  import java.net.URL; 
  import java.net.URLConnection; 
  import java.net.URLEncoder; 
  import java.nio.charset.Charset; 
  import java.util.HashMap; 
  import java.util.Map; 
  import java.util.Map.Entry; 
  import java.util.Set; 
  import java.util.Vector; 
   
  /** 
   * @author JetChen
   * @date 2016-5-31 晚上23:08 
   * @version 1.0-SNAPSHOT 
   */ 
  public class HttpUtils { 
   
    private String defaultContentEncoding; 
   
    public HttpUtils() { 
      this.defaultContentEncoding = Charset.defaultCharset().name(); 
    } 
   
    /** 
     * 发送GET请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendGet(String urlString) throws IOException { 
      return this.send(urlString, "GET", null, null); 
    } 
   
    /** 
     * 发送GET请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @param params 参数集合 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendGet(String urlString, Map<String, String> params) throws IOException { 
      return this.send(urlString, "GET", params, null); 
    } 
   
    /** 
     * 发送GET请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @param params 参数集合 
     * @param propertys 请求属性 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendGet(String urlString, Map<String, String> params, Map<String, String> propertys) 
        throws IOException { 
      return this.send(urlString, "GET", params, propertys); 
    } 
   
    /** 
     * 发送POST请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendPost(String urlString) throws IOException { 
      return this.send(urlString, "POST", null, null); 
    } 
   
    /** 
     * 发送POST请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @param params 参数集合 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendPost(String urlString, Map<String, String> params) throws IOException { 
      return this.send(urlString, "POST", params, null); 
    } 
   
    /** 
     * 发送POST请求 
     * 
     * @param urlString URL地址 
     * @param params 参数集合 
     * @param propertys 请求属性 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    public HttpResponser sendPost(String urlString, Map<String, String> params, Map<String, String> propertys) 
        throws IOException { 
      return this.send(urlString, "POST", params, propertys); 
    } 
   
    /** 
     * 发送HTTP请求 
     * 
     * @param urlString 地址 
     * @param method get/post 
     * @param parameters 添加由键值对指定的请求参数 
     * @param propertys 添加由键值对指定的一般请求属性 
     * @return 响映对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    private HttpResponser send(String urlString, String method, Map<String, String> parameters, 
        Map<String, String> propertys) throws IOException { 
      HttpURLConnection urlConnection = null; 
   
      if (method.equalsIgnoreCase("GET") && parameters != null) { 
        StringBuffer param = new StringBuffer(); 
        int i = 0; 
        for (String key : parameters.keySet()) { 
          if (i == 0) 
            param.append("?"); 
          else 
            param.append("&"); 
          param.append(key).append("=").append(parameters.get(key)); 
          i++; 
        } 
        urlString += param; 
      } 
   
      URL url = new URL(urlString); 
      urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
      urlConnection.setRequestMethod(method); 
      urlConnection.setDoOutput(true); 
      urlConnection.setDoInput(true); 
      urlConnection.setUseCaches(false); 
   
      if (propertys != null) 
        for (String key : propertys.keySet()) { 
          urlConnection.addRequestProperty(key, propertys.get(key)); 
        } 
   
      if (method.equalsIgnoreCase("POST") && parameters != null) { 
        StringBuffer param = new StringBuffer(); 
        for (String key : parameters.keySet()) { 
          param.append("&"); 
          param.append(key).append("=").append(parameters.get(key)); 
        } 
        urlConnection.getOutputStream().write(param.toString().getBytes()); 
        urlConnection.getOutputStream().flush(); 
        urlConnection.getOutputStream().close(); 
      } 
      return this.makeContent(urlString, urlConnection); 
    } 
   
    /** 
     * 得到响应对象 
     * 
     * @param urlConnection 
     * @return 响应对象 
     * @throws IOException 
     */ 
    private HttpResponser makeContent(String urlString, HttpURLConnection urlConnection) throws IOException { 
      HttpResponser HttpResponserer = new HttpResponser(); 
      try { 
        InputStream in = urlConnection.getInputStream(); 
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in)); 
        HttpResponserer.contentCollection = new Vector<String>(); 
        StringBuffer temp = new StringBuffer(); 
        String line = bufferedReader.readLine(); 
        while (line != null) { 
          HttpResponserer.contentCollection.add(line); 
          temp.append(line).append("\r\n"); 
          line = bufferedReader.readLine(); 
        } 
        bufferedReader.close(); 
        String ecod = urlConnection.getContentEncoding(); 
        if (ecod == null) 
          ecod = this.defaultContentEncoding; 
        HttpResponserer.urlString = urlString; 
        HttpResponserer.defaultPort = urlConnection.getURL().getDefaultPort(); 
        HttpResponserer.file = urlConnection.getURL().getFile(); 
        HttpResponserer.host = urlConnection.getURL().getHost(); 
        HttpResponserer.path = urlConnection.getURL().getPath(); 
        HttpResponserer.port = urlConnection.getURL().getPort(); 
        HttpResponserer.protocol = urlConnection.getURL().getProtocol(); 
        HttpResponserer.query = urlConnection.getURL().getQuery(); 
        HttpResponserer.ref = urlConnection.getURL().getRef(); 
        HttpResponserer.userInfo = urlConnection.getURL().getUserInfo(); 
        HttpResponserer.content = new String(temp.toString().getBytes(), ecod); 
        HttpResponserer.contentEncoding = ecod; 
        HttpResponserer.code = urlConnection.getResponseCode(); 
        HttpResponserer.message = urlConnection.getResponseMessage(); 
        HttpResponserer.contentType = urlConnection.getContentType(); 
        HttpResponserer.method = urlConnection.getRequestMethod(); 
        HttpResponserer.connectTimeout = urlConnection.getConnectTimeout(); 
        HttpResponserer.readTimeout = urlConnection.getReadTimeout(); 
        return HttpResponserer; 
      } catch (IOException e) { 
        throw e; 
      } finally { 
        if (urlConnection != null) 
          urlConnection.disconnect(); 
      } 
    } 
   
    /** 
     * 默认的响应字符集 
     */ 
    public String getDefaultContentEncoding() { 
      return this.defaultContentEncoding; 
    } 
   
     
    /** 
     * 发送GET请求 
     * @param url 
     * @param params 
     * @param headers 
     * @return 
     * @throws Exception 
     */ 
    public static URLConnection sendGetRequest(String url, 
        Map<String, String> params, Map<String, String> headers) 
        throws Exception { 
      StringBuilder buf = new StringBuilder(url); 
      Set<Entry<String, String>> entrys = null; 
      // 如果是GET请求,则请求参数在URL中 
      if (params != null && !params.isEmpty()) { 
        buf.append("?"); 
        entrys = params.entrySet(); 
        for (Map.Entry<String, String> entry : entrys) { 
          buf.append(entry.getKey()).append("=") 
              .append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), "UTF-8")) 
              .append("&"); 
        } 
        buf.deleteCharAt(buf.length() - 1); 
      } 
      URL url1 = new URL(buf.toString()); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url1.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("GET"); 
      // 设置请求头 
      if (headers != null && !headers.isEmpty()) { 
        entrys = headers.entrySet(); 
        for (Map.Entry<String, String> entry : entrys) { 
          conn.setRequestProperty(entry.getKey(), entry.getValue()); 
        } 
      } 
      conn.getResponseCode(); 
      return conn; 
    } 
    /** 
     * 发送POST请求 
     * @param url  
     * @param params 
     * @param headers 
     * @return 
     * @throws Exception 
     */ 
    public static URLConnection sendPostRequest(String url, 
        Map<String, String> params, Map<String, String> headers) 
        throws Exception { 
      StringBuilder buf = new StringBuilder(); 
      Set<Entry<String, String>> entrys = null; 
      // 如果存在参数,则放在HTTP请求体,形如name=aaa&age=10 
      if (params != null && !params.isEmpty()) { 
        entrys = params.entrySet(); 
        for (Map.Entry<String, String> entry : entrys) { 
          buf.append(entry.getKey()).append("=") 
              .append(URLEncoder.encode(entry.getValue(), "UTF-8")) 
              .append("&"); 
        } 
        buf.deleteCharAt(buf.length() - 1); 
      } 
      URL url1 = new URL(url); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url1.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("POST"); 
      conn.setDoOutput(true); 
      OutputStream out = conn.getOutputStream(); 
      out.write(buf.toString().getBytes("UTF-8")); 
      if (headers != null && !headers.isEmpty()) { 
        entrys = headers.entrySet(); 
        for (Map.Entry<String, String> entry : entrys) { 
          conn.setRequestProperty(entry.getKey(), entry.getValue()); 
        } 
      } 
      conn.getResponseCode(); // 为了发送成功 
      return conn; 
    } 
    /** 
     * 直接通过HTTP协议提交数据到服务器,实现如下面表单提交功能: 
     *  <FORM METHOD=POST ACTION="http://192.168.0.200:8080/ssi/fileload/test.do" enctype="multipart/form-data"> 
        <INPUT TYPE="text" NAME="name"> 
        <INPUT TYPE="text" NAME="id"> 
        <input type="file" name="imagefile"/> 
        <input type="file" name="zip"/> 
       </FORM> 
     * @param path 上传路径(注:避免使用localhost或127.0.0.1这样的路径测试,因为它会指向手机模拟器,你可以使用http://www.itcast.cn或http://192.168.1.10:8080这样的路径测试) 
     * @param params 请求参数 key为参数名,value为参数值 
     * @param file 上传文件 
     */ 
    public static boolean uploadFiles(String path, Map<String, String> params, FormFile[] files) throws Exception{    
      final String BOUNDARY = "---------------------------7da2137580612"; //数据分隔线 
      final String endline = "--" + BOUNDARY + "--\r\n";//数据结束标志 
       
      int fileDataLength = 0; 
      if(files!=null&&files.length!=0){ 
        for(FormFile uploadFile : files){//得到文件类型数据的总长度 
          StringBuilder fileExplain = new StringBuilder(); 
          fileExplain.append("--"); 
          fileExplain.append(BOUNDARY); 
          fileExplain.append("\r\n"); 
          fileExplain.append("Content-Disposition: form-data;name=\""+ uploadFile.getParameterName()+"\";filename=\""+ uploadFile.getFilname() + "\"\r\n"); 
          fileExplain.append("Content-Type: "+ uploadFile.getContentType()+"\r\n\r\n"); 
          fileExplain.append("\r\n"); 
          fileDataLength += fileExplain.length(); 
          if(uploadFile.getInStream()!=null){ 
            fileDataLength += uploadFile.getFile().length(); 
          }else{ 
            fileDataLength += uploadFile.getData().length; 
          } 
        } 
      } 
      StringBuilder textEntity = new StringBuilder(); 
      if(params!=null&&!params.isEmpty()){ 
        for (Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()) {//构造文本类型参数的实体数据 
          textEntity.append("--"); 
          textEntity.append(BOUNDARY); 
          textEntity.append("\r\n"); 
          textEntity.append("Content-Disposition: form-data; name=\""+ entry.getKey() + "\"\r\n\r\n"); 
          textEntity.append(entry.getValue()); 
          textEntity.append("\r\n"); 
        } 
      } 
      //计算传输给服务器的实体数据总长度 
      int dataLength = textEntity.toString().getBytes().length + fileDataLength + endline.getBytes().length; 
       
      URL url = new URL(path); 
      int port = url.getPort()==-1 ? 80 : url.getPort(); 
      Socket socket = new Socket(InetAddress.getByName(url.getHost()), port);     
      OutputStream outStream = socket.getOutputStream(); 
      //下面完成HTTP请求头的发送 
      String requestmethod = "POST "+ url.getPath()+" HTTP/1.1\r\n"; 
      outStream.write(requestmethod.getBytes()); 
      String accept = "Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*\r\n"; 
      outStream.write(accept.getBytes()); 
      String language = "Accept-Language: zh-CN\r\n"; 
      outStream.write(language.getBytes()); 
      String contenttype = "Content-Type: multipart/form-data; boundary="+ BOUNDARY+ "\r\n"; 
      outStream.write(contenttype.getBytes()); 
      String contentlength = "Content-Length: "+ dataLength + "\r\n"; 
      outStream.write(contentlength.getBytes()); 
      String alive = "Connection: Keep-Alive\r\n"; 
      outStream.write(alive.getBytes()); 
      String host = "Host: "+ url.getHost() +":"+ port +"\r\n"; 
      outStream.write(host.getBytes()); 
      //写完HTTP请求头后根据HTTP协议再写一个回车换行 
      outStream.write("\r\n".getBytes()); 
      //把所有文本类型的实体数据发送出来 
      outStream.write(textEntity.toString().getBytes());      
      //把所有文件类型的实体数据发送出来 
      if(files!=null&&files.length!=0){ 
        for(FormFile uploadFile : files){ 
          StringBuilder fileEntity = new StringBuilder(); 
          fileEntity.append("--"); 
          fileEntity.append(BOUNDARY); 
          fileEntity.append("\r\n"); 
          fileEntity.append("Content-Disposition: form-data;name=\""+ uploadFile.getParameterName()+"\";filename=\""+ uploadFile.getFilname() + "\"\r\n"); 
          fileEntity.append("Content-Type: "+ uploadFile.getContentType()+"\r\n\r\n"); 
          outStream.write(fileEntity.toString().getBytes()); 
          if(uploadFile.getInStream()!=null){ 
            byte[] buffer = new byte[1024]; 
            int len = 0; 
            while((len = uploadFile.getInStream().read(buffer, 0, 1024))!=-1){ 
              outStream.write(buffer, 0, len); 
            } 
            uploadFile.getInStream().close(); 
          }else{ 
            outStream.write(uploadFile.getData(), 0, uploadFile.getData().length); 
          } 
          outStream.write("\r\n".getBytes()); 
        } 
      } 
      //下面发送数据结束标志,表示数据已经结束 
      outStream.write(endline.getBytes()); 
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); 
      if(reader.readLine().indexOf("200")==-1){//读取web服务器返回的数据,判断请求码是否为200,如果不是200,代表请求失败 
        return false; 
      } 
      outStream.flush(); 
      outStream.close(); 
      reader.close(); 
      socket.close(); 
      return true; 
    } 
    /** 
     * 提交数据到服务器 
     * @param path 上传路径(注:避免使用localhost或127.0.0.1这样的路径测试,因为它会指向手机模拟器,你可以使用http://www.itcast.cn或http://192.168.1.10:8080这样的路径测试) 
     * @param params 请求参数 key为参数名,value为参数值 
     * @param file 上传文件 
     */ 
    public static boolean uploadFile(String path, Map<String, String> params, FormFile file) throws Exception{ 
      return uploadFiles(path, params, new FormFile[]{file}); 
    } 
    /** 
     * 将输入流转为字节数组 
     * @param inStream 
     * @return 
     * @throws Exception 
     */ 
    public static byte[] read2Byte(InputStream inStream)throws Exception{ 
      ByteArrayOutputStream outSteam = new ByteArrayOutputStream(); 
      byte[] buffer = new byte[1024]; 
      int len = 0; 
      while( (len = inStream.read(buffer)) !=-1 ){ 
        outSteam.write(buffer, 0, len); 
      } 
      outSteam.close(); 
      inStream.close(); 
      return outSteam.toByteArray(); 
    } 
    /** 
     * 将输入流转为字符串 
     * @param inStream 
     * @return 
     * @throws Exception 
     */ 
    public static String read2String(InputStream inStream)throws Exception{ 
      ByteArrayOutputStream outSteam = new ByteArrayOutputStream(); 
      byte[] buffer = new byte[1024]; 
      int len = 0; 
      while( (len = inStream.read(buffer)) !=-1 ){ 
        outSteam.write(buffer, 0, len); 
      } 
      outSteam.close(); 
      inStream.close(); 
      return new String(outSteam.toByteArray(),"UTF-8"); 
    } 
    /** 
     * 发送xml数据 
     * @param path 请求地址 
     * @param xml xml数据 
     * @param encoding 编码 
     * @return 
     * @throws Exception 
     */ 
    public static byte[] postXml(String path, String xml, String encoding) throws Exception{ 
      byte[] data = xml.getBytes(encoding); 
      URL url = new URL(path); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection)url.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("POST"); 
      conn.setDoOutput(true); 
      conn.setRequestProperty("Content-Type", "text/xml; charset="+ encoding); 
      conn.setRequestProperty("Content-Length", String.valueOf(data.length)); 
      conn.setConnectTimeout(5 * 1000); 
      OutputStream outStream = conn.getOutputStream(); 
      outStream.write(data); 
      outStream.flush(); 
      outStream.close(); 
      if(conn.getResponseCode()==200){ 
        return read2Byte(conn.getInputStream()); 
      } 
      return null; 
    } 
    //测试函数 
    public static void main(String args[]) throws Exception { 
      Map<String, String> params = new HashMap<String, String>(); 
      params.put("name", "xiazdong"); 
      params.put("age", "10"); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) 
          sendGetRequest( 
              "http://192.168.0.103:8080/Server/PrintServlet", 
              params, null); 
      int code = conn.getResponseCode(); 
      InputStream in = conn.getInputStream(); 
      byte[]data = read2Byte(in); 
    } 
     
    /** 
     * 设置默认的响应字符集 
     */ 
    public void setDefaultContentEncoding(String defaultContentEncoding) { 
      this.defaultContentEncoding = defaultContentEncoding; 
    } 
  } 

FormFile.java

package com.cg.scoket.httpscodket;

import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.InputStream; 
 
/** 
 * 上传文件 
 */ 
public class FormFile { 
  /* 上传文件的数据 */ 
  private byte[] data; 
  private InputStream inStream; 
  private File file; 
  /* 文件名称 */ 
  private String filname; 
  /* 请求参数名称*/ 
  private String parameterName; 
  /* 内容类型 */ 
  private String contentType = "application/octet-stream"; 
   
  /** 
   * 此函数用来传输小文件 
   * @param filname 
   * @param data 
   * @param parameterName 
   * @param contentType 
   */ 
  public FormFile(String filname, byte[] data, String parameterName, String contentType) { 
    this.data = data; 
    this.filname = filname; 
    this.parameterName = parameterName; 
    if(contentType!=null) this.contentType = contentType; 
  } 
  /** 
   * 此函数用来传输大文件 
   * @param filname 
   * @param file 
   * @param parameterName 
   * @param contentType 
   */ 
  public FormFile(String filname, File file, String parameterName, String contentType) { 
    this.filname = filname; 
    this.parameterName = parameterName; 
    this.file = file; 
    try { 
      this.inStream = new FileInputStream(file); 
    } catch (FileNotFoundException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    } 
    if(contentType!=null) this.contentType = contentType; 
  } 
   
  public File getFile() { 
    return file; 
  } 
 
  public InputStream getInStream() { 
    return inStream; 
  } 
 
  public byte[] getData() { 
    return data; 
  } 
 
  public String getFilname() { 
    return filname; 
  } 
 
  public void setFilname(String filname) { 
    this.filname = filname; 
  } 
 
  public String getParameterName() { 
    return parameterName; 
  } 
 
  public void setParameterName(String parameterName) { 
    this.parameterName = parameterName; 
  } 
 
  public String getContentType() { 
    return contentType; 
  } 
 
  public void setContentType(String contentType) { 
    this.contentType = contentType; 
  } 
   
} 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

Java常见HTTP请求方法RequestMethod

大部分内容来源于此spring中常见的http请求访问方法:public enum RequestMethod { GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, OP...

Java发送http请求并为http设置头信息

package testHttp; import java.io.BufferedReader; import java.io.DataOutputStream; import java.io.In...
 • gplihf
 • gplihf
 • 2016年10月11日 19:12
 • 11240

JAVA HTTPclient头中增加自定义的属性

原文:http://blog.csdn.net/z69183787/article/details/25372971 场景是这样的,第三方页面访问需要鉴权,所以需要在HTTP头中增加鉴权的属性和内...

Http协议之获取自定义文件Head信息(1)

我目前经常用到的Http请求中经常用到的三种:GET: 请求指定的页面信息,并返回实体主体。 HEAD: 只请求页面的首部。 POST: 请求服务器接受所指定的文档作为对所标识的URI的新的从属实...

JAVA 发送 POST、GET请求

GET请求:GET请求会向服务器发索取数据的请求,从而来获取信息,该请求就像数据库的select操作一样,只是用来查询一下数据,不会修改、增加数据,不会影响资源的内容,即该请求不会产生副作用。无论进行...
 • edc0228
 • edc0228
 • 2017年04月17日 10:04
 • 2261

【XCode7+iOS9】http网路连接请求、MKPinAnnotationView自定义图片和BitCode相关错误

更新了iOS9和XCode7,之后,Swift变成了2.0,有了新的语法习惯,iOS也加强了安全方面的限制。我们原本的项目就会出现不少问题。先来看我之前的项目中出现的3个错误吧和相关的解决办法吧。 ...

LR脚本之使用web_custom_request函数自定义http请求

初学性能测试时候,第一步必学脚本录制,但一路下来各种录制失败、回放脚本失败的问题层出不穷,究其原因一是LR本身存在对测试环境的兼容性问题导致录制失败,更深层次的原因是录制者不清楚LR录制脚本的原理,或...

WebCollector自定义http请求

WebCollector可以自定义http请求,WebCollector的http请求由Requester完成,BreadthCrawler和RamCrawler本身就实现了Requester接口,默...
 • AJAXHu
 • AJAXHu
 • 2016年02月16日 12:51
 • 2605

彻底抛弃脚本录制,LR脚本之使用web_custom_request函数自定义http请求

初学性能测试时候,第一步必学脚本录制,但一路下来各种录制失败、回放脚本失败的问题层出不穷,究其原因一是LR本身存在对测试环境的兼容性问题导致录制失败,更深层次的原因是录制者不清楚LR录制脚本的原理,或...

Volley封装,一行代码搞定http请求(重点介绍cookie、https、自定义requst请求)

Google 于 2013 I/O上,发布了Volley。Volley是Android平台上的网络通信库,能使网络通信更快,更简单,更健壮。Volley适合数据量不大但是通信频繁的场景。本篇文章将主要...
 • ganklun
 • ganklun
 • 2015年02月01日 16:31
 • 2828
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:java自定义http请求
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)