php模拟点击器,刷新,清除ie的get和post请求

转载 2006年06月12日 23:49:00
 1. <?
 2. //在 PHP.4.3.11, socket 上测试通过
 3. define( 'NL', "/r/n" );
 4.  
 5. class Transferer
 6. {
 7.     var $mHost;
 8.     var $mPort;
 9.     var $mRequest;
 10.     var $mResponse;
 11.     var $mCookies;
 12.     var $mParams;
 13.     var $mAgent;
 14.     var $mError;
 15.  
 16.     function Transferer ( $host = '', $port = 80 )
 17.     {
 18.         $this->mHost = '';
 19.         $this->mPort = 0;
 20.         $this->mRequest = '';
 21.         $this->mResponse = '';
 22.         $this->mCookies = '';
 23.         $this->mParams = '';
 24.         $this->mAgent = 'Transferer/1.0 (compatible; Snakevil; ERiW)';
 25.         $this->mError = FALSE;
 26.  
 27.         if ( strLen( $host ) && $port )
 28.         {
 29.             $this->Open( $host, $port );
 30.         }
 31.         return;
 32.     }
 33.  
 34.     function SetAgent ( $agent = '' )
 35.     {
 36.         if ( strLen( $agent ) )
 37.         {
 38.             // Personal User-Agent.
 39.             $this->mAgent = $agent;
 40.             return TRUE;
 41.         }
 42.         return FALSE;
 43.     }
 44.  
 45.     function Open ( $host = '', $port = 0 )
 46.     {
 47.         if ( $this->mError )
 48.         {
 49.             return FALSE;
 50.         }
 51.         if ( 0 === strPos( $host, 'http://' ) )
 52.         {
 53.             // Remove "http://".
 54.             $host = subStr( $host, 7 );
 55.         }
 56.         if ( strLen( $host ) - 1 === strrPos( $host, '/' ) )
 57.         {
 58.             // Remove "/" at last.
 59.             $host = subStr( $host, 0, -1 );
 60.         }
 61.         if ( ! strLen( $host ) || ! $port )
 62.         {
 63.             // No Host or No Port.
 64.             return FALSE;
 65.         }
 66.         if ( getHostByName( $host ) == $host )
 67.         {
 68.             // Invalid Domain.
 69.             return FALSE;
 70.         }
 71.         $this->mHost = $host;
 72.         $this->mPort = $port;
 73.         return TRUE;
 74.     }
 75.  
 76.     function Close ()
 77.     {
 78.         $this->mError = FALSE;
 79.         return TRUE;
 80.     }
 81.  
 82.     function ClearError ()
 83.     {
 84.         $this->mError = FALSE;
 85.         $this->mResponse = '';
 86.         return TRUE;
 87.     }
 88.  
 89.     function AddParam ( $name = '', $value = '' )
 90.     {
 91.         if ( ! strLen( $name ) )
 92.         {
 93.             // Params Name should have content.
 94.             return FALSE;
 95.         }
 96.         $name .= '=';
 97.         if ( FALSE !== strPos( $this->mParams, $name ) )
 98.         {
 99.             // Ignore Exist Param.
 100.             return FALSE;
 101.         }
 102.         if ( ! is_string( $value ) )
 103.         {
 104.             $value = strVal( $value );
 105.         }
 106.         $name .= urlEncode( $value );
 107.         if ( strLen( $this->mParams ) )
 108.         {
 109.             $this->mParams .= '&';
 110.         }
 111.         $this->mParams .= $name;
 112.         return TRUE;
 113.     }
 114.  
 115.     function Send ( $method = 'get', $uri = '', $fromUrl = '', $updCookie = FALSE )
 116.     {
 117.         if ( $this->mError )
 118.         {
 119.             return FALSE;
 120.         }
 121.         $method = strToUpper( $method );
 122.         if ( ! in_array( $method, array( 'GET', 'POST' ) ) )
 123.         {
 124.             // HTTP Method should be one in GET or POST.
 125.             return FALSE;
 126.         }
 127.         $ii = strPos( $uri, '?' );
 128.         if ( $ii )
 129.         {
 130.             $uri = subStr( $uri, 0, $ii );
 131.         }
 132.         $this->mRequest = '';
 133.         $this->mResponse = '';
 134.         switch ( $method )
 135.         {
 136.             case 'GET':
 137.                 if ( strLen( $this->mParams ) )
 138.                 {
 139.                     $uri .= '?' . $this->mParams;
 140.                 }
 141.                 $this->mRequest = 'GET /' . $uri . ' HTTP/1.1' . NL
 142.                 . 'Accept: */*' . NL;
 143.                 if ( strLen( $fromUrl ) )
 144.                 {
 145.                     $this->mRequest .= 'Referer: ' . $fromUrl . NL;
 146.                 }
 147.                 $this->mRequest .= 'Accept-Language: zh-cn' . NL
 148.                 . 'Accept-Encoding: gzip, deflate' . NL
 149.                 . 'User-Agent: ' . $this->mAgent . NL
 150.                 . 'Host: ' . $this->mHost . NL
 151.                 . 'Connection: close' . NL;
 152.                 if ( strLen( $this->mCookies ) )
 153.                 {
 154.                     $this->mRequest .= 'Cookie: ' . $this->mCookies . NL;
 155.                 }
 156.                 $this->mRequest .= NL;
 157.                 break;
 158.             case 'POST':
 159.                 $this->mRequest = 'POST /' . $uri . ' HTTP/1.1' . NL
 160.                 . 'Accept: */*' . NL;
 161.                 if ( strLen( $fromUrl ) )
 162.                 {
 163.                     $this->mRequest .= 'Referer: ' . $fromUrl . NL;
 164.                 }
 165.                 $this->mRequest .= 'Accept-Language: zh-cn' . NL
 166.                 . 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' . NL
 167.                 . 'Accept-Encoding: gzip, deflate' . NL
 168.                 . 'User-Agent: ' . $this->mAgent . NL
 169.                 . 'Host: ' . $this->mHost . NL
 170.                 . 'Content-Length: ' . strLen( $this->mParams ) . NL
 171.                 . 'Connection: close' . NL
 172.                 . 'Cache-Control: no-cache' . NL;
 173.                 if ( strLen( $this->mCookies ) )
 174.                 {
 175.                     $this->mRequest .= 'Cookie: ' . $this->mCookies . NL;
 176.                 }
 177.                 $this->mRequest .= NL
 178.                 . $this->mParams . NL;
 179.                 break;
 180.             default:
 181.         }
 182.         $this->mParams = '';
 183.         $h_sock = socket_create( AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP );
 184.         if ( FALSE === $h_sock )
 185.         {
 186.             // Fail to Create Socket.
 187.             $this->mResponse = socket_strerror( socket_last_error() );
 188.             $this->mError = TRUE;
 189.         }
 190.         // ::TODO:: Set Write and Read Timeout Here...
 191.         $m_result = socket_connect( $h_sock, $this->mHost, $this->mPort );
 192.         if ( ! $m_result )
 193.         {
 194.             // Fail to Connect to Server.
 195.             $this->mResponse = socket_strerror( socket_last_error( $h_sock ) );
 196.             $this->Close();
 197.             $this->mError = TRUE;
 198.             return FALSE;
 199.         }
 200.         // Send Request Data through TCP Socket.
 201.         $m_result = socket_write( $h_sock, $this->mRequest, strLen( $this->mRequest ) );
 202.         if ( FALSE === $m_result )
 203.         {
 204.             // Fail to Send Request Headers.
 205.             $this->mResponse = socket_strerror( socket_last_error( $h_sock ) );
 206.             $this->Close();
 207.             $this->mError = TRUE;
 208.             return FALSE;
 209.         }
 210.         $m_result = socket_read( $h_sock, 1024, PHP_BINARY_READ );
 211.         if ( FALSE === $m_result )
 212.         {
 213.             // Fail to Receive Response Headers.
 214.             $this->mResponse = socket_strerror( socket_last_error( $h_sock ) );
 215.             $this->Close();
 216.             $this->mError = TRUE;
 217.             return FALSE;
 218.         }
 219.         $a_data = explode( NL . NL, $m_result );
 220.         $this->mResponse = $a_data[0];
 221.         if ( $updCookie )
 222.         {
 223.             // Regroup Exist Cookies.
 224.             $a_cookies = array();
 225.             if ( strLen( $this->mCookies ) )
 226.             {
 227.                 $a_tmp = explode( '; ', $this->mCookies );
 228.                 for ( $ii = 0, $jj = count( $a_tmp ); $ii < $jj; $ii++ )
 229.                 {
 230.                     $kk = strPos( $a_tmp[$ii], '=' );
 231.                     $s_name = subStr( $a_tmp[$ii], 0, $kk );
 232.                     $s_value = subStr( $a_tmp[$ii], $kk + 1 );
 233.                     $a_cookies[$s_name] = $s_value;
 234.                 }
 235.             }
 236.             // Check Each Header.
 237.             $a_tmp = explode( NL, $this->mResponse );
 238.             for ( $ii = 0, $jj = count( $a_tmp ); $ii < $jj; $ii++ )
 239.             {
 240.                 if ( 0 === strPos( $a_tmp[$ii], 'Set-Cookie: ' ) )
 241.                 {
 242.                     $a_tmp2 = explode( '; ', subStr( $a_tmp[$ii], 12 ) );
 243.                     $kk = strPos( $a_tmp2[0], '=' );
 244.                     $s_name = subStr( $a_tmp2[0], 0, $kk );
 245.                     $s_value = subStr( $a_tmp2[0], $kk + 1 );
 246.                     $i_now = time();
 247.                     $i_expires = $i_now + 3600;
 248.                     if ( isSet( $a_tmp2[1] ) && 0 === strPos( $a_tmp[1], 'expires=' ) )
 249.                     {
 250.                         $i_expires = strtotime( subStr( $a_tmp2[1], 8 ) );
 251.                     }
 252.                     if ( $i_now > $i_expires && isSet( $a_cookies[$s_name] ) )
 253.                     {
 254.                         unset( $a_cookies[$s_name] );
 255.                     }
 256.                     if ( $i_now <= $i_expires )
 257.                     {
 258.                         $a_cookies[$s_name] = $s_value;
 259.                     }
 260.                 }
 261.             }
 262.             // Update Cookies.
 263.             $a_tmp = array();
 264.             reset( $a_cookies );
 265.             while ( list( $s_name, $s_value ) = each( $a_cookies ) )
 266.             {
 267.                 $a_tmp[] = $s_name . '=' . $s_value;
 268.             }
 269.             $this->mCookies = implode( '; ', $a_tmp );
 270.         }
 271.         socket_clear_error( $h_sock );
 272.         socket_close( $h_sock );
 273.         return TRUE;
 274.     }
 275.  
 276.     function GetError ()
 277.     {
 278.         if ( ! $this->mError )
 279.         {
 280.             return '';
 281.         }
 282.         return $this->mResponse;
 283.     }
 284.  
 285.     function GetRequest ()
 286.     {
 287.         return $this->mRequest;
 288.     }
 289.  
 290.     function GetResponse ()
 291.     {
 292.         return $this->mResponse;
 293.     }
 294.  
 295.     function GetCookies ()
 296.     {
 297.         return $this->mCookies;
 298.     }
 299. }
 300.  
 301. //例子
 302. $o_trans = new Transferer( 'www.domain.com', 80 ); // start work
 303. $o_trans->Send( 'get', '', '', TRUE ); // receive base cookie
 304. $o_trans->AddParam( 'username', 'myname' ); // set login user name
 305. $o_trans->AddParam( 'password', 'mypass' ); // set login user password
 306. $o_trans->AddParam( 'submit', 'LOGIN' ); // add login button
 307. $o_trans->Send( 'post', 'login.php', 'http://www.domain.com/', TRUE ); // login and update cookie
 308. $o_trans->Send( 'get', 'click.php', 'http://www.domain.com/referer.php' ); // try click
 309. $o_trans->Close(); 
 310.  
 311. ?>

http GET 和 POST 请求的优缺点和误区 --前端优化

Get和Post在面试中一般都会问到,一般的区别: (1)post更安全(不会作为url的一部分,不会被缓存、保存在服务器日志、以及浏览器浏览记录中) (2)post发送的数据更大(get有url...
 • zzk220106
 • zzk220106
 • 2017年11月21日 17:45
 • 540

PHP中post与get的区别

关键词: PHP,Post,Get,区别                                            转载文章一: PHP中post与get的区别 Post 方法通过 ...
 • u011130583
 • u011130583
 • 2014年11月17日 21:54
 • 1822

php中get与post的提交方式以及接收

php中的2中提交方式,以及3中信息接收方式。
 • SchopenhauerZhang
 • SchopenhauerZhang
 • 2017年02月19日 17:21
 • 1564

php http发送get、post请求的几种方法

方法1: 用file_get_contents 以get方式获取内容   方法2: 用fopen打开url, 以get方式获取内容 ...
 • u012366662
 • u012366662
 • 2016年10月12日 20:52
 • 8377

PHP中使用CURL实现GET和POST请求的方法以及含义介绍

摘要:cURL 是一个利用URL语法规定来传输文件和数据的工具,支持很多协议,如HTTP、FTP、TELNET等.最爽的是,PHP也支持 cURL 库.使用PHP的cURL库可以简单... ...
 • xy2204
 • xy2204
 • 2015年05月22日 09:14
 • 998

php处理http post/get请求

判断请求类型 $_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] 该变量中存储的是表单提交的方式$method =$_SERVER['REQUEST_METHOD']; $data = ''; i...
 • kevin_darkelf
 • kevin_darkelf
 • 2015年08月04日 16:05
 • 3919

PHP后台get和post带参请求的封装

/* * get method */ private function httpGet($url) { $curl ...
 • u012382791
 • u012382791
 • 2016年05月14日 22:39
 • 1011

PHP:CURL分别以GET、POST方式请求HTTPS协议接口api

PHP:CURL分别以GET、POST方式请求HTTPS协议接口api 1、curl以GET方式请求https协议接口 //注意:这里的$url已经包含参数了,不带参数你自...
 • qq_20259383
 • qq_20259383
 • 2017年09月18日 17:21
 • 829

jQuery 的 .get和.post和.ajax方法IE的兼容问题

最近发现不少朋友遇到这样的问题,也就是用jQuery的时候呢,.get方法在FireFox浏览器下可以正常获取值并显示,但是在IE下呢就非然,这个主要是因为IE的缓存的问题,可以这样解决: $(...
 • muziduoxi
 • muziduoxi
 • 2012年05月07日 11:53
 • 13233

webview链接 get和post请求传值给链接的页面

get请求     url = [[ NSURL alloc] initWithString:@"http://www.********.com.cn:8081/index.php/Acco...
 • moyan__
 • moyan__
 • 2016年04月16日 10:49
 • 378
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:php模拟点击器,刷新,清除ie的get和post请求
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)