ξσ Dicky's Blog σξ

朋友多了,寂寞卻沒少,朋友沒有了你,得到了天下最高的技術又能如何?人類的全部才能無非是時間和耐心的混合物.---巴尔扎克...

iframe 的自适应高度

实现 iframe 的自适应高度,能够随着页面的长度自动的适应以免除页面和 iframe 同时出现滚动条的现象。

源代码如下

<script type="text/javascript">
//** iframe自动适应页面 **//

//输入你希望根据页面高度自动调整高度的iframe的名称的列表
//用逗号把每个iframe的ID分隔. 例如: ["myframe1", "myframe2"],可以只有一个窗体,则不用逗号。

//定义iframe的ID
var iframeids=["test"]

//如果用户的浏览器不支持iframe是否将iframe隐藏 yes 表示隐藏,no表示不隐藏
var iframehide="yes"

function dyniframesize()
{
var dyniframe=new Array()
for (i=0; i<iframeids.length; i++)
{
if (document.getElementById)
{
//自动调整iframe高度
dyniframe[dyniframe.length] = document.getElementById(iframeids);
if (dyniframe && !window.opera)
{
dyniframe.style.display="block"
if (dyniframe.contentDocument && dyniframe.contentDocument.body.offsetHeight) //如果用户的浏览器是NetScape
dyniframe.height = dyniframe.contentDocument.body.offsetHeight;
else if (dyniframe.Document && dyniframe.Document.body.scrollHeight) //如果用户的浏览器是IE
dyniframe.height = dyniframe.Document.body.scrollHeight;
}
}
//根据设定的参数来处理不支持iframe的浏览器的显示问题
if ((document.all || document.getElementById) && iframehide=="no")
{
var tempobj=document.all? document.all[iframeids] : document.getElementById(iframeids)
tempobj.style.display="block"
}
}
}

if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", dyniframesize, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", dyniframesize)
else
window.onload=dyniframesize
</script>

阅读更多
个人分类: XHTML+CSS
想对作者说点什么? 我来说一句

iframe 自适应高度

2011年06月22日 702B 下载

iframe自适应高度说明文档

2011年06月11日 3KB 下载

iframe自适应高度

2010年01月08日 653B 下载

iframe跨域自适应高度模板

2011年02月16日 1KB 下载

iframe自适应高度demo

2017年07月10日 3KB 下载

iframe自适应高度 .txt

2009年06月04日 184B 下载

iframe自适应高度 .doc

2012年12月08日 46KB 下载

IFRAME自适应

2012年09月13日 2KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭